ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າ : ການລະບາດຂອງພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍປະຈຸບັນພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນແມ່ນມີການລະບາດຫຼາຍ , ໄວ ແລະ ແຜ່ລາມອອກເປັນບໍລິເວນກວ້າງເຊິ່ງສະພາບການລະບາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ້ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາທີ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ.

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແຜ່ລາມກວມເອົາ 08 ຕົວເມືອງ,ມີ 140 ບ້ານ , ມີຈໍານວນສັດທີ່ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 6.013 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 6.005 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 08 ໂຕ , ປິ່ນປົວດີຈໍານວນ 4.276 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 4.274 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 02 ໂຕ , ຈໍານວນສັດທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດມີຈໍານວນ 67 ໂຕ , ໃນນັ້ນມີຈໍານວນ 64 ໂຕ , ຄວາຍຈໍານວນ 03 ໂຕ . ສ່ວນເມືອງທີ່ກວດພົບວ່າມີຈໍານວນສັດປະເພດງົວຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງເຊບັ້ງໄຟມີເຖິງ 3.024 ໂຕ , ປິ່ນປົວດີ 2.144 ໂຕ , ຕາຍ 04 ໂຕ , ສໍາລັບເມືອງມະຫາໄຊ ແລະ ເມືອງຄູນຄໍາແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການລາຍງານເທື່ອ . ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ທາງຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງກໍ່ຄືພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງກໍ່ໄດ້ລາຍງານສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ກັບຫ້ອງວ່າການແຂວງໄດ້ຮັບຮູ້ໃນນາມສາຍຂວາງ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ໃນນາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ : ສໍາລັບມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື : ໄດ້ອອກແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສະບັບເລກທີ 654 /ກປຂ ,ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ້ມທະວີການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບງົວ – ຄວາຍພາຍໃນແຂວງຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຍັງໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສະບັບເລກທີ 1263 / ກລປ , ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານຊົ່ວຄາວສັດໃຫຍ່ງົວ-ຄວາຍລະຫວ່າງປະເທດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ , ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາການສົ່ງຜ່ານສັດທີ່ຜ່ານແຂວງຢ່າງເຂັ້ມງວດ , ຢຸດການເຄື່ອນຍ້າຍສັດປະເພດງົວ-ຄວາຍລະຫວ່າງເມືອງ ຫາ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຫາ ບ້ານ ຊົ່ວຄາວ , ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ , ຄຸ້ມຄອງການຂ້າສັດ , ຄົວສັດຕາມໂຮງຂ້າສັດນ້ອຍ ແລະ ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ບໍ່ໃຫ້ມີການຂ້າສັດຢ່າງຊະຊາຍ , ບ່ອນຂ້າສັດ ຫຼື ຄົວສັດຍ່ອຍທີ່ບໍ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງແມ່ນສັ່ງຢຸດການເຄື່ອນໄຫວ . ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງກໍ່ຄືສັດຕະວະແພດເມືອງລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນ , ການປິ່ນປົວ , ການນໍາໃຊ້ຢາ , ການສະກັດກັ້ນພະຍາດສັດ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດຂອງຕົນໃຫ້ແຂງແຮງ.


ປະຈຸບັນທາງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄດ້ສະເໜີຫາສາຍຕັ້ງກໍ່ຄືກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງແລ້ວເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຈັດຊື້ຢາຂ້າເຊື້ອ , ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ຢາປິ່ນປົວພະຍາດສັດທີ່ກໍາລັງລະບາດພ້ອມທັງຂໍທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ-ການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ.