ມີເດຍລາວແຂວງວຽງຈັນ ພາບ-ຂ່າວ:ດາວເພັດ ແກ້ວປະເສີດ ນັກຂ່າວເມືອງແກ້ວອຸດົມ. ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ກົງໃຈ ພົມມະຈັນ ຫົວໝ້າ ໝ່ວຍງານປູກຝັງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງແກ້ວອຸດົມແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021ນີ້ວ່າ: ຂະບວນການຜະລິດເຂົ້ານາປີໆນີ້ຂອງຊາວກະສິກອນທົ່ວເມືອງແກ້ວອຸດົມໄດ້ຂຸນຂຽ້ວປັກດຳເຂົ້ານາປີໄປເປັນຂະບວນການຢ່າງກວາ້ງຂວາງ,ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ການປັກດຳ ແລະ ນາຫວ່ານແມ່ນໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ 50 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເນື້ອທີ່ແຜນການນາປີທັງໝົດ1.400 ເຮັກຕາ,ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຈຳນວນ1400ເຮັກຕາ,ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບການຜະລິດ 4,3 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ,ໂດຍນຳໄຊ້ແນວພັນເຂົ້າປັບປຸງ,ທ່າດອກຄຳ 8,ທ່າດອກຄຳ 37 ແລະ ແນວພັນເຂົ້າ 450 ປີ.

ສຳລັບການປັກດຳເຂົ້ານາປີໆນີ້ແມ່ນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຖ້າທຽບໃສ່ໃນປີຜ່ານມາ,ສາເຫດຍ້ອນດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເອື້ອອຳນວຍ,ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປູກພືດເປັນສີນຄ້າໃນເນື້ອທີ່ 1.022 ເຮັກຕາ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍເປັນຕົ້ນ:ສາລີ,ຖົ່ວຟັກຍາວ,ໝາກແຕງ,ມັນຕົ້ນ,ໝາກກ້ວຍ ແລະ ພືດອື່ນໆ,ສຳລັບພືດທີ່ປູກຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນຢູ່ເຂດລ່ອງລີກເໝືອ,ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນ:ງົວ,ຄວາຍ,ແບ້,ໝູ ແລະ ສັດປີກອີກຈຳນວນໝື່ງ.ສ່ວນລະບົບຊົນລະປະທານທົ່ວເມືອງມີທັງໝົດ 5 ແຫ່ງປະຈຸບັນນຳໄຊ້ໄດ້ 4 ແຫ່ງເປັນຕົ້ນ:ລະບົບຈັກສູບນໍ້າ 2 ແຫ່ງມີຢູ່ບ້ານໂພນຄຳ ແລະ ບ້ານວຽງຄຳ ແລະ ຟາຍນໍ້າລົ້ນ 2 ແຫ່ງມີຢູ່ບ້ານນາແຊະ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍໂຄ້ງເມືອງແກ້ວອຸດົມ.