ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2021 ທີ່ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຄຳມ່ວນ ສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ( ພຕພ ) ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມນຳສະເໜີໂຄງການຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນການໂຕ້ຕອບພະຍາດໂຄວິດ-19. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພາສຸກ ຄຳມະນີທອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະສະພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ຂັ້ນແຂວງ, ມີຕາງໜ້າຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ 10 ບ້ານ ທີ່ນອນໃນໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມ.


ທ່ານ ດຣ. ນາງ ປານິນາ ພູມສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການນຳສະເໜີໂຄງການໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອຮັບຮູ້ສະພາບການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ – 19 ພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເພື່ອອອກແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພີ່ມເຕີ່ມກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການບັນລຸຜົນສຳເລັດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.


ກິດຈະກຳຫລັກທີ່ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ – 19. ຝຶກອົບຮົມການຍິບຜ້າປິດປາກ – ປິດດັງ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນ 10 ບ້ານທີ່ນອນໃນໂຄງການ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ພະຍາດ ເຮສໄອວີ ( HIV ) ໄປພ້ອມໆ ກັນ. ເພື່ອສ້າງບ່ອນລົງໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງບ່ອນລ້າງມືໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນໃນ 10 ໂຮງຮຽນ. ຈະໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນເປົ້າໝາຍແຮງງານໃນ 10 ບ້ານປະມານ 700 ກວ່າຄົນ, ພ້ອມທັງຈະໄດ້ຕິດຕາມປະເມີນຜົນແຕ່ລະໄລຍະເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບໜູນຈາກໂຄງການແພນເຊິ່ງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຊີເອັດໂອໂດຍແມ່ນເຄືອຄ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອ ລວມທັງໝົດ 25.000 ໂດລາ. ສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນແມ່ນມີ 02 ເມືອງຄື : ຍົມມະລາດ ແລະ ຫີນບູນ. ໂດຍແມ່ນໂຄງການສືບຕໍ່ຈາກປີກ່ອນ ແລະ ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປ 01 ປີ, ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີຖຸນາ 2021 ຫາ ເມສາ 2022.