ມີເດຍລາວແຂວວຽງຈັນ ພາບ-ເນື້ອໃນ: ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງທຸລະຄົມ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ທີ່ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍມີໂຄງການລົງທຶນ, ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບເມືອງທຸລະຄົມ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປັບປຸງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ 2020-2024 ຂອງເມືອງ ຂຶ້ນ ເພື່ອດັດແກ້, ປັບປຸງຕົວເລກຂອງບັນດາໂຄງການ, ຕົວເລກແຜນການທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຢູ່ຂັ້ນເມືອງໃນປີຜ່ານມາ ກ່ອນມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ຄັດຈ້ອນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ສົມຄູ່ກັບສະພາບຕົວຈິງ,

ສະນັ້ນ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມຊຸດກ່ອນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເອກະພາບ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການຂອງເມືອງ ມີກໍານົດເວລາ 1 ວັນເຕັມ, ໂດຍມີວິທະຍາກອນຈາກບັນດາຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນຂອງໃນ 12 ຫ້ອງ ການຂັ້ນເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະປະທານລະຫວ່າງ ທ່ານ ກິຄໍາ ວົງໄຊ ຮອງເຈົ້າເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ທ່ານ ຄໍາແພງ ອ່ອນດວງດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງພາຍຫລັງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ແຈ້ງວາລະຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ກິຄໍາ ວົງໄຊ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆທຸລະຄົມ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີນມາຍັງຄະ ນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານສາມາດເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມໄຂຂຶ້ນຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກສໍາມານາກອນທີ່ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຈົ່ງຕັ້ງໃຈຕິດຕາມຮັບຟັງ, ຮັບຊົມ, ບັນທຶກຈົດກ່າຍ ກໍາໃຫ້ໄດ້ບົດຮຽນ ກໍຄືຂັ້ນຕອນການຂຽນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນ, ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ, ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກເຊືອພະຍາດໂຄວິດ 19, ເຮັດໃຫ້ຊຸດຝຶກອົບຮົມບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງ, ໂອກາດດຽວກັນ ທ່ານ ຄໍາແພງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ ຍັງໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາດ້ານວິຊາການເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃຈລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ, ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງ ກາຍເປັນບົດຮຽນຕິດຕົວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໜ້ທີ່ວຽກງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ ຈາກນັ້ນ ວິທະຍາກອນ ໄດ້ ນໍາສະເໜີບົດຮຽນ, ວິທີການຂຽນໂຄງການ ແລະ ຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຢ່າງເອົາໃຈໃສ່.