ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ
ທ່ານ ແສງອາທິດ ພັນທຸວົງ ກຳມະການພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ ແລະການລົງທຶນເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊື່ອມຊຶມຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງສູນກາງພັກ, ຄັ້ງທີ X ຂອງແຂວງ,ຄັ້ງທີ IX ຂອງເມືອງ ແລະກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກຄັ້ງທີ 4 ສະໄໝທີ IX ຂອງອົງຄະນະກເມືອງລະມາມ ລະຫວ່າງຄັ້ງວັນທີ 22-23 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້,

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຊ້ຳເຕີມໃສ່ສະພາບຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນເມືອງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນເມືອງ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 3,45%, ລວມຍອດຜົນຜະລິດພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 612,01 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປະຊາກອນ ບັນລຸໄດ້ 17,03 ລ້ານກີບ/ຄົນ ຫລື ເທົ່າກັບ 2.129,30 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ ຂົງເຂດກະສິກຳ ຂະຫຍາຍໂຕ 5,87%, ກວມເອົາ 39,01% ຂອງ GO; ຂົງເຂດອຸດສະຫະກຳ ຂະຫຍາຍໂຕ 0,50% ກວມເອົາ 11,92% ຂອງ GO; ຂົງເຂດການບໍລິການ ຂະຫຍາຍໂຕ 2,32%, ກວມເອົາ 49,07% ຂອງ GO.

ຂະນະທີ່ການລົງທຶນຂອງລັດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານການລົງທຶນພາກປົກະຕິຍັງບໍທັນໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈິງເຮັດໃຫ້ຫລາຍໂຄງການບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອດປະຈຸບັນການຊຳລະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 1,94 ຕື້ກີບ.