ມີເດຍລາວແຂວງຫົວພັນ ຂ່າວ-ພາບ: ອາລຸນໄຊ
ບ້ານຊາງຄຳ ຕັ້ງຢູ່ຕາມສາຍນໍ້າຮາມຕອນເໜືອ ຫ່າງຈາກເທດລະບານ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ປະມານ 38 ກິໂລແມັດ, ເປັນບ້ານເຜົ່າລາວພຸດ 100% ມີ 113 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 154 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 645 ຄົນ, ຍິງ 403 ຄົນ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ, ເຮັດສວນຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ເອົາການຄ້າຂາຍ, ການຕໍ່າຫູກ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂາຍເປັນອາຊີບສຳຮອງ.

ທ່ານ ວົງພອນ ລໍນາມວົງ ຮອງນາຍບ້ານ-ບ້ານຊາງຄໍາ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ບ້ານຊາງຄຳ ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ດິນດຳ-ນໍ້າຊຸ່ມ, ປະຊາຊົນເຄີຍມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນ ເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນ ໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະພັກ-ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ມີຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ກາຍເປັນຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໃນດ້ານຕ່າງ ໂດຍຖືເອົາ 3ທ່າແຮງເປັນຫຼັກຄື: ທ່າແຮງການປູກຝັງ, ທ່າແຮງການລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກ. ປັດຈຸບັນທົ່ວບ້ານມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 85 ເຮັກຕາ ສະມັດຕະພາບໄດ້ 4-5 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ໃນນີ້ ເນື້ອທີ່ນາເກົ່າມີ 55 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ນາຕີ່ໃໝ່ 25 ເຮັກຕາ, ມີສັດລ້ຽງປະເພດ ງົວ-ຄວາຍ 1400 ໂຕ, ກີ່ຕໍ່າຫູກ 113 ກີ່. ປີຜ່ານມາລາຍຮັບທົ່ວບ້ານຄິດເປັນເງິນໄດ້ 2 ຕື້ 800 ລ້ານກີບ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 4 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ໃນນີ້ລາຍຮັບຈາກເຂົ້າກິນຄິດເປັນເງີນ 1 ຕື້ 200 ລ້ານກີບ, ລາຍຮັບຈາກການຂາຍສັດໃຫຍ່-ສັດນ້ອຍ 800 ລ້ານກວ່າກີບ, ລາຍຮັບຈາກການຕໍ່າຫູກທໍໄໝຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 600 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂາຍໄດ້ 200 ລ້ານກວ່າກີບ.(ສຽງ)

ເຖີງແມ່ນວ່າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມີ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ກໍ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ເຂດການຜະລິດບໍ່ທັນສະດວກ, ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມຍັງເປັນສິ່ງອຸດຕັນໃນການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວບ້ານ ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອພຽງ 4 ຄອບຄົວ. ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຄະນະພັກ-ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານຊາງຄໍາ ຈະຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຂະຫຍາຍການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດໃຫຍ່-ສັດນ້ອຍເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ. ສະເພາະປີ 2021 ໄດ້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກຂີງພັນ ແລະ ຂີງພື້ນເມືອງໝົດແນວປູກ 67 ໂຕນ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທ້າຍປີແມ່ນຈະໃຫ້ໄດ້ 300 ໂຕນ.