ຖ້ຳຈອມອອງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກັບຄືນມາເປິດໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນປົກະຕິແລ້ວ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຕາມຂໍ້ມູນຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຈຸບັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວຖ້ຳຈອມອອງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກັບມາເປີດບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວອິກຄັ້ງ ພາຍຫລັງທີ່ປິດໄປດົນ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດເຂົາທ່ຽວຊົມໄດ້ແລ້ວ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນທາງດ້ານວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງໃຫ້ກັບມາມີບັນຍາກາດອີກຄັ້ງ ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.