ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ (UNICEF) ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນປື້ມຄູ່ມືສື່ມວນຊົນ ກັບສິດທິເດັກ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ກັບຄະນະບັນນາທິການ ແລະ ຂະແໜງການສື່ມວນຊົນອ້ອມຂ້າງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ກໍລະກົດ 2021, ໂດຍມີທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ພົງສາ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເບອາເຕ ດັດສເທວ ວ່າການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງປື້ມຄູ່ມືສື່ມວນຊົນກັບສິດທິເດັກ, ນິຕິກຳພາຍໃນທີ່ກ່ຽວຂອງກັບປື້ມ, ຄຳແນະນຳການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກ, 16 ຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍເດັກ ແລະ ການຖືກຈຳແນກ, ເດັກກັບຄອບຄົວທີ່ມີບັນຫາ, ແຮງງານເດັກ, ເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ, ສຸຂະພາບຂອງເດັກ, ເດັກພິການ, ການຮັກສາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບເອກກະລັກຂອງເດັກ, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ສິດທິພົນລະເມືອງ, ເດັກກັບສື່ມວນຊົນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບສື່ມວນຊົນ, ເດັກກັບສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ການສຶກສາຂອງເດັກ, ເດັກກັບຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ການທາລຸນ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດເດັກ, ເດັກທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເບິ່ງແຍງດູແລ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ, ລວມທັງ 6 ຫລັກ ການລວມສຳລັບການລາຍງານກ່ຽວກັບເດັກ ຂອງສື່ມວນຊົນ, 6 ຄຳແນະນຳສຳລັບການສຳພາດເດັກ ແລະ 6 ຄຳແນະນຳສຳລັບການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເຜີຍແຜ່ປື້ມສື່ມວນຊົນກັບສິດທິເດັກ ໃນຄັ້ງນີ້ແນໃສ່ໃຫ້ຄະນະບັນນາທິການ ແລະ ນັກຂ່າວ ສື່ມວນຊົນລາວລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບເດັກດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຫລັກການໃນການປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ, ທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກໄດ້ມີບົດບາດໃນສື່ມວນຊົນ ແລະ ທ່ານຍັງລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ປື້ມສື່ມວນຊົນກັບສິດທິເດັກຫົວນີ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຜັນຂະຫຍາຍເປັນຄໍາແນະນໍາການລາຍງານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສື່ມວນຊົນລາວ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບເດັກຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງສິດທິເດັກຕະຫລອດ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລວມເອົາຄໍາແນະນຳຫົວຂໍ້ທີ່ອາດຈະເປັນຂ່າວໄດ້ຕະຫລອດ ພ້ອມທັງແນະນໍາສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດກ່ອນເຜີຍແຜ່ (ສິ່ງເຕືອນໃຈກ່ອນເຜີຍແຜ່ຂ່າວ) ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກຂອງສື່ມວນຊົນ.