ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2021 ທ່ານ ສີຄຳ ວິທະຍາ ປະທານບໍລິສັດ ສີຄຳຈະເລີນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ມອບເງິນ ຈຳນວນ 3.900.000 ກີບ ແລະ ທ່ານ ບຸດດີ ວອງປະດິດ ມອບ 500.000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ບ້ານທ່າແຂກກາງ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນ ການເຮັດປ້າຍບ້ານພັດທະນາດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງຕາງໜ້າຮັບໂດຍທ່ານ ໄທຍະພອນ ສິງທອງ ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ, ໂດຍມີທ່ານ ບຸນປັນ ສີບຸນເຮືອງ ນາຍບ້ານທ່າແຂກກາງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານໃນ ຄະນະນຳຂອງບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ທ່ານ ບຸນປັນ ສີບຸນເຮືອງ ນາຍບ້ານທ່າແຂກກາງໄດ້ກ່າວວ່າ: ບ້ານທ່າແຂກກາງແມ່ນໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກ ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ເປັນບ້ານພັດທະນາທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ. ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງຈຳນວນແຮງງານ ຢູ່ພາຍໃນ ບ້ານ ແລະ ໄດ້ສັງລວມສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມເມືອງ ເພື່ອປະເມີນຕາມມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອອະນຸຍາດການປະກາດເປັນບ້ານພັດທະນາທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທຳອິດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.

ໂດຍອີງຕາມກອງປະຊຸມຂອງໜ່ວຍພັກບ້ານ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ທາງ ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ ທີ່ຢູ່ໃນໜ່ວຍພັກນຳພາບ້ານ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເກັບກຳ, ຂຶ້ນແຜນທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ເຮື່ອແຮງໃນການສ້າງປ້າຍ ພ້ອມທັງໄດ້ປຸກລະດົມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ປະກອບທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ປັດໃຈ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສ້າງປ້າຍບ້ານພັດທະນາດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ຂອງບ້ານ ທ່າແຂກກາງ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.