ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂ່າວ: ອຸ່ນຄໍາ ຂັນວາລິດ
ຕາມການລາຍງານຂອງຫ້ອງການກະກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເມິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ຊາວກະສີກອນໃນທົ່ວເມືອງເມິງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງມືປັກດໍາເຂົ້ານາປີມາແຕ່ທ້າຍເດືອນ ພືດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຊາວກະສີກອນໃນທົ່ວເມືອງເມິງ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂຸ້ນຂ້ຽວປັກດໍາເຂົ້ານາປີສໍາເລັດໄປແລ້ວ 75% ຂອງເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 1.500 ກ່ວາເຮັກຕາ ໃນທົ່ວເມືອງມີ 5 ກຸ່ມບ້ານຄື: ກຸ່ມບ້ານນໍ້າເມິງມີ 339 ກ່ວາເຮັກຕາ, ກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວມີ 192 ກ່ວາເຮັກຕາ, ກຸ່ມບ້ານຜາດໍາມີ 298 ກ່ວາເຮັກຕາ, ກຸ່ມບ້ານຫົວນໍ້າຄາມີ 283 ກ່ວາເຮັກຕາ ແລະ ກຸ່ມບ້ານນໍ້າຍູ້ມີ 389 ກ່ວາເຮັກຕາ ຄາດວ່າໃນທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ການປັກດໍາເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສີກອນໃນປີນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ສໍາເລັດ 100%

ຫ້ອງການກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເມິງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີ່ກວ່າ: ນອກຈາກການປັກດໍາເຂົ້ານາປີແລ້ວ ທາງຫ້ອງການກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຍັງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປູກພືດເປັນສີນຄ້າ ແລະ ພີືດສະບຽງອາຫານ ຕາມລະຝົນ ໃນເນື້ອທີທັງໝົດ 204 ກ່ວາເຮັກຕາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປູກມັນຕົ້ນ,ໝາກນໍ້າມັນ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກເດືອຍ, ໝາກງາ, ສາລີແຂງ, ຖົ່ວດີນ, ສາລີຫວານ, ຖົ່ວຍາວ, ຫົວຂ່າ, ໝາກເພັດ, ໝາກເຂືອ, ຂີງ, ໝາກນັດ, ໝາກແຕງ, ເຜືອກມັນ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆຕື່ມອີ່ກ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງເມືອງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.