ມີເດຍລາວແຂວງອັດຕະປື ຂ່າວ-ພາບ: ທົງໄຊ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008, ມາດຕາ 11, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ສະບັບເລກທີ 006/ຂຕອ ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2020, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ສະບັບເລກທີ 026/ຂຕອ ລົງວັນທີ 04 ມີນາ 2021, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ວ່າດ້ວຍ ການມອບຊັບສິນທີ່ສານຕັດສີນເປັນຂອງລັດ ໃຫ້ພະແນກການເງິນແຂວງ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ຊຶ່ງມີພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ,ຂະແໜງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຳນວນວັດຖຸ ແລະ ພາຫະນະທີ່ມອບ-ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຫີນອ່ອນປາໂກໄດ 5.004 ກິໂລກຼາມ, ພາຫະນະ (ປະເພດລົດດຸດ) 01 ຄັນ. ກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານ ທິດສະໄໝ ຈັນທະກາລີ ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນ ຂອງສານ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ອ້ວນວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ. ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳຕັດສີນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ, ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 07/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຂື້ນບັນຊີເຕົ້າໂຮມຊັບສິນທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ ແນໃສ່ໃນການຄຸ້ມຊັບສິນປະເພດ, ເງິນ, ຄຳ, ວັດຖຸມີຄ່າອື່ນໆ ລວມທັງພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ສານຕັດສິນຮິບເປັນຂອງລັດ ໃຫ້ມາຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຂື້ນບັນຊີຄຸ້ມຄອງລວມສູນ.