ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ
ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາ ເດັກດີ ໄດ້ຈັດພິທີປິດຊຸດການຮຽນ-ການສອນ ສົກຮຽນ 2020-2021 ພ້ອມມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບຫຼັກສູດຊັ້ນອະນຸບານ3 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຸລິຄໍາ ພອນທະລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ ເຊກອງ ແລະທ່ານ ນາງ ພອນໄພ ສີວິໄລ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງລະມາມ, ມີຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ, ພະນັກງານຄູອາຈານ ພ້ອມດ້ວຍນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວນາລີ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໄດ້ສະຫຼຸບຄືນການຮຽນ-ການສອນ 1 ປີຜ່ານມາ ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຮງຮຽນອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາເດັກດີ ແມ່ນໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີິ່ຂຶ້ນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາເທສະບານເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ງສົກປີ 2020-2021 ໄດ້ຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນຕື່ມເປັນ 9 ຫ້ອງ: ຂັັ້ນອະນຸບານມີ 5 ຫ້ອງ, ມີນັກຮຽນທັງໜົດ 128 ຄົນ, ຍິງ 58 ຄົນ, ຊັ້ນປະຖົມມີ 4 ຫ້ອງ, ມີນັກຮຽນທັງໜົດ 67 ຄົນ, ຍິງ 35 ຄົນ, ມີຄູທັງໜົດ 16 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ;

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້ມີການລວມສະພາຄູໃນທຸກໆສອງອາທິດ ເພືິ່ອສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະຮ່ວມກັນວາງແຜນສືບຕໍ່ການປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ, ຊຸກຍູ້ການແຕ່ງບົດສອນ, ກວດກາບົດສອນຂອງຄູ, ປະຕິບັດການສອນບໍາລຸງນັກຮຽນອ່ອນໃນ 2 ຊົົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ເຝິກອົບຮົມຄູກ່ຽວກັບການແຕ່ງບົດສອນໃນຂັັ້ນປະຖົມ, ເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກການນໍາໃຊ້ສືິ່ການສອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຈັດໃຫ້ມີການສອນອອນລາຍຜ່ານວີດີໂອ ຊ່ວງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19, ຄູພາຍໃນໂຮງຮຽນຈັດຕັ້ງແຜນສູ້ຊົນຕາມ 3  ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາ ແລະ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຫຼື 3 ສ ຂອງທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ວາງອອກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຊຶ່ງສາມາດຈັດປະເພດຄູໄດ້ປະເພດດີ 9 ຄົນ, ປະເພດກາງ 6 ຄົນ, ຊາຍ 2 ຄົນ, ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໄດ້ ປະເພດດີ 51 ຄົນ, ປະເພດກາງ 16 ຄົນ, ຈັດປະເພດນັກຮຽນດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ມີ 15 ນ້ອງ, ຍິງ 12 ນ້ອງ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ຜ່ານແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ຕື່ມອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບຫຼັກສູດຊັ້ນອະນຸບານ3, ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເກັ່ງຮອບດ້ານ, ມອບໃບຊົມເຊີຍໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນວຽກງານສຶກສາ ແລະກິລາ ແລະມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງດີເດັ່ນ ໃນການປະກອບສ່ວນວຽກງານການສຶກສາ ຕື່ມອີກ.
ຂ່າວ:ພຸດທະສອນ