ມີເດຍລາວແຂວງສາລະວັນ ພາບຂ່າວ: ທິດລານີ ໂຄດໂຍທາ.
ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2021 ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2021, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບົວຄໍາ ບໍລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ, ທ່ານ ບຸນເຮັ່ງ ໄຊຍະເສນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງສາລະວັນ, ມີຕາງໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍາມະການສອບເສັງ ແລະນັກສອບເສັງຈາກ 8 ຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບົວຄໍາ ບໍລິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກຄະນະນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ທາງລັດຖະບານໄດ້ແບ່ງປັນໂຕເລກລັດຖະກອນໃຫ້ກະຊວງແຜນການ-ການລົງທຶນ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 26 ຕົວເລກ ລວມທັງທ້ອງຖິ່ນ, ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງໃຫ້ກະຊວງ 12 ຕົວເລກ, ແບ່ງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ 14 ຕົວເລກ ແລະໃຫ້ພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງສາລະວັນ ມີ 1 ຕົວເລກ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງທັງໝົດ 31 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ ທີ່ມາຈາກພະແນກແຜນການ-ການລົງທຶນແຂວງ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາແຂວງ ແລະບັນດາຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ 8 ຕົວເມືອງ. ການສອບເສັງແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງພາຍໃນວາງອອກ ແລະ ຖືເອົາຄະແນນຂອງການສອບເສັງຕັດສິນ, ໂດຍຈະໄດ້ສອບເສັງທັງພາກປາລະ ແລະອັດຕາໄນ ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການສອບເສັງ 1 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ.

ການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຄັດເລືອກໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດແຜນການ-ການລົງທຶນ.