ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂ່າວ: ສີວອນ ນັກຂ່າວເມືອງໂພນໄຊ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ຢູ່ສະໂມສອນໃຫ່ຍເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕິລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ລັດຕະນະ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໂພນໄຊ ແລະ ທ່ານ ດ້ວງ ສິດທິວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ,ມີທີມງານໂຄງການເຊີວິດສ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການ,ຮອງຫ້ອງການຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານແພດໝໍ ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານທົ່ວເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາແພງ ອໍາພອນສຸກ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ກໍໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງປະກອບມີ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ,ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,ໜ່ວຍງານອາຫານ-ຢາ ແລະ ໜ່ວຍງານປະກັນສຸຂະພາບ.

ມີໂຮງໜໍນ້ອຍ 9 ແຫ່ງ,ໂຮງໜໍຊຸມຊົນ 1 ແຫ່ງ,ມີແພດປະຈໍາບ້ານ 3 ບ້ານ,ມີຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອແມ່-ເດັກຂັ້ນເມືອງ 23 ທ່ານ,ຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອສຸຂະພາບຂັ້ນບ້ານ 295 ຄົນ ແລະ ມີອາສາສະໝັກບ້ານ 118 ຄົນ. ເຫັນໄດ້ວ່າການທົບທວນຄາດໝາຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໄວ້ ອັດຕາສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ເດັກເປົ້າໝາຍແຕ່ລະຊະນິດໃຫ້ໄດ້ 95% ແລະ ອັດຕາສັກຢາແມ່ຍິງຖືພາ 15-45 ປີໃຫ້ໄດ້ 25% ,ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກ 5 ປີທີມີນໍ້າໝັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 13,50% ,ເດັກນ້ອຍທີ່ມີລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 21,6%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 5 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 20,35% ຕໍ່ 1.000 ຄົນຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ,ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 1 ປີໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 18,67% ຕໍ່ 1.000 ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ,ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 126,57% ຕໍ່ 100.000 ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ,ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 99,23% ,ອັດຕາການປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ສາມາດໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ບັນລຸຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ, ໄດ້ສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ ທົ່ວເມືອງມີນໍ້າລີນຊົມໃຊ້ຈໍານວນ 55 ບ້ານ,ນໍ້າປະປາ 2 ບ້ານກວມເອົາ 100% ,ສ້າງບ້ານສາທາລະນະມີບ້ານໃຫ້ໄດ້ 90,20% ຂອງບ້ານທົ່ວເມືອງຢ່າງມີຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ 10 ບ້ານ.

ມາຮອດປະຈຸບັນມີບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ 51 ບ້ານ,ກວມເອົາ 89% ,ບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ 17 ບ້ານ,ກວມເອົາ 30%, ຜ່ານມາທາງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການເຝົ້າລະວັງຂອງພະຍາດ ໂຄວິກ-19 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໄດ້ສັກຢາສັກວັກຊີນຊີໂນຟາມ ເຂັມທີ 1 ຈໍານວນ 610 ໂດສ, ແລະ ເຂັມທີ 2 ຈໍານວນ 610 ໂດສ, ແລະ ແອດສຕາເຊັນນີກາເຂັມທີ 1 ຈໍານວນ 150 ໂດສ,ນອກນັ້ນໄດ້ສ້າງຂະບວນການທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ, ລົງສໍາຫຼວດໜອນນໍ້າ ແລະ ແຈກຢາຍຢາຂ້າໜອນນໍ້າໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອການສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ.
ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍສູ້ຊົນດີຂື້ນເທືອລະກ້າວ.