ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ ກອງປະຊຸມ ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ແລະການຮັບຮອງເອົາໂຄງການຈຸດສຸມ ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ບ້ານນາເມືອງໃຫຍ່ ເມືອງນານ ແລະບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ,ມີຮອງເຈົ້າແຂວງ,ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ,ເຈົ້າເມືອງໆນານ, ເຈົ້າເມືອງໆປາກອູ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ດໍາເນີນໄປຕາມທິດຮອບດ້ານ ແລະ ມີຈຸດສຸມ; ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ກໍານົດຈຸດສຸມທີ່ເປັນບຸລະມະສິດຂອງລັດຖະບານ 2 ຈຸດ, ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງແຂວງ 4 ຈຸດ, ຈຸດສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ 27 ບ້ານ ທີ່ນອນໃນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 65/ນຍ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຈຸດສຸມເພື່ອສ້າງເປັນຊຸມຊົນພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ ໃຫ້ເກີດເປັນຕົວແບບທີ່ດີເດັ່ນ ຕາມຄໍາສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 097/ກມສພ ໃນໄລຍະ 2021-2025 ຈໍານວນ 2 ຈຸດ. ໄລຍະຜ່ານມາພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍໄດ້ລົງສົມທົບເມືອງກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມທີ່ຈະພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະຈຸດສຸມສໍາເລັດຈໍານວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈຸດສຸມນໍ້າລວງ ເມືອງໂພນທອງ, ຈຸດບ້ານພູວຽງນ້ອຍ ເມືອງພູຄູນ.

ສໍາລັບຈຸດບ້ານນາເມືອງໃຫຍ່ ເມືອງນານ ແລະ ຈຸດບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກອູ ເປັນ 2 ໃນຈໍານວນ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ບັນລຸຄົບມາດຕະຖານບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ຕາມ ດໍາລັດ ເລກທີ 348/ລບ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2021-2025 ຄື: ບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກອູ ໃຫ້ບັນລຸໃນປີ 2024 ແລະ ບ້ານນາເມືອງໃຫຍ່ ເມືອງນານ ຈະໃຫ້ບັນລຸໃນປີ 2025. ສະນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນດັ່ງກ່າວ; ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ ລົງສົມທົບກັບການນໍາ ແລະ ຂະແໜງການຂອງເມືອງ ເພື່ອກວດກາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ ເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ມີໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງເປັນໂຄງການປິ່ນອ້ອມ ທີ່ຈະສຸມໃສ່ສອງບ້ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ກາຍເປັນຕົວແບບທີ່ຍືນຍົງ.
ຜ່ານການກວດກາ ເຫັນວ່າບ້ານນາເມືອງໃຫຍ່ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ 7 ໃນ 16 ມາດຕະຖານຂອງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ຄື: 1). ບໍ່ເປັນບ້ານພັດທະນາ, 2). ບໍ່ມີຫົວໜ່ວຍຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ສະຫະກອນ ຫຼື ກຸ່ມການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, 3). ບໍ່ມີພື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ການ ປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ, 4). ບໍ່ມີຕະຫຼາດຖາວອນ ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍເປັນປະຈໍາ, 5). ບໍ່ມີສະຖານີບໍ ລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນຮູ້ຊົນນະບົດ, 6). ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກໃດໜຶ່ງ, 7). ບໍ່ມີລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ທັນບັນລຸຂອງບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະກາດຮັບຮອງຕາມຄາດໝາຍນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດມີຈໍານວນ 13 ໂຄງການ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າ 9.552 ລ້ານກີບ,

ໃນນີ້ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີ 4 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2.090 ລ້ານກີບ.ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີ 4 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 5.580 ລ້ານກີບ.ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ມີ 2 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 330 ລ້ານກີບ.ຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານ ມີ 1 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1.100 ລ້ານກີບ.ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ 1 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 450 ລ້ານກີບ ແລະຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີ 1 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2 ລ້ານກີບ.

ນອກຈາກບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີໂຄງການປິ່ນອ້ອມຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຈະສຸມໃສ່ບ້ານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ກາຍເປັນຕົວແບບທີ່ຍືນຍົງ ເຊິ່ງມີ 31 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 6.336,6 ລ້ານກີບ. ສັງລວມແລ້ວ, ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ບ້ານນາເມືອງໃຫຍ່ ເມືອງນານ ມີທັງໝົດ 44 ໂຄງ ການ, ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດ 15.888,6 ລ້ານກີບ.

ຈຸດບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກອູ ຜ່ານການກວດກາປະເມີນ ເຫັນວ່າບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກອູ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ 3 ໃນ 16 ມາດ ຕະຖານບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ຄື: 1). ບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການທະນະຄານ ຫຼື ໜ່ວຍບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກໃດໜຶ່ງ; 2). ບໍ່ມີສະຖານີບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນຮູ້ຊົນ ນະບົດ, 3) ບໍ່ມີລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ສາມາດປະກາດຮັບຮອງຕາມຄາດໝາຍ ນັ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດມີຈໍານວນ 7 ໂຄງການ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າ 11.847 ລ້ານກີບ ,ໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີ 1 ໂຄງການ,ຂະແໜງການເງິນ-ການທະນາຄານ ມີ 1 ໂຄງການ ,ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີ 4 ໂຄງການ ແລະຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີ 1 ໂຄງການ.

ນອກຈາກບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີໂຄງການປິ່ນອ້ອມ ເພື່ອພັດທະນາຈຸດສຸມສ້າງບ້ານທີ່ຈະສຸມໃສ່ບ້ານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ກາຍເປັນຕົວແບບທີ່ຍືນຍົງ ເຊິ່ງມີ 44 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 12.369,5 ລ້ານກີບ. ສັງລວມແລ້ວ, ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ບ້ານຫາດປາງ ເມືອງປາກອູ ມີທັງໝົດ 51 ໂຄງການ, ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດ 24.216,5 ລ້ານກີບ.

ຕໍ່ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງຈາກບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງມາແລ້ວ, ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມໄດ້ແຈກຢາຍບັນຊີໂຄງການຈຸດສຸມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນດາພະແນກການ, ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອປະສານສົມທົບຂະແໜງການຂັ້ນເມືອງ ໄວ້ກ່ອນແລ້ວ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ໃນນາມຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ຄົ້ນ ຄວ້າຫົວຂໍ້ຍຸດທະສາດ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ກໍໄດ້ຖືໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຊີ້ນໍາເຂົ້າໃນວຽກງານປິ້ນອ້ອມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງມາດຖານທີ່ບໍ່ທັນຜ່ານ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.