ມີເດຍລາວແຂວງໄຊສົມບູນ ບັນນາທິການ ຂ່າວ: ນາງ ຕູດ ຄໍາພໍໃຈ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານກອງທຶນພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ການເຂົ້າ ເຖິງແຫຼ່ງທຶນສໍາລັບເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ທີ່ສະໂມສອນ ເມືອງອະນຸວົງ ໂດຍການ ເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ນາງ ຄໍາສີ ສິດທິວໍລະດາ, ກໍາມະການພັກແຂວງ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ມີທ່ານ ບຸນຊອດ ຟອງຊະນິດ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນພັດທະນາ ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີປະທານ-ຮອງປະທານໜ່ວຍສະຫະ ພັນແມ່ຍິງພະແນກ ການ, ກົມກອງ-ອົງການ ອ້ອມຂ້າງ ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກແມ່ຍິງແຕ່ລະໜ່ວຍ ແລະ ທິມງານຈາກກອງທຶນພັດທະນາ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນາງ ຄໍາສີ ສິດທິວໍລະດາ, ກໍາມະການພັກແຂວງ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຮຽກຮອງມາຍັງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃນແຕ່ລະໜ່ວຍ ຈົ່ງພ້ອມກັນສຸມສະຕິ ປັນຍາຂອງຕົນໃນການ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ່າງໆ ທີຫ້ອງການກອງທຶນພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບູນ ມາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອນໍາມາ ເປັນບົດ ຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນໃສ່ໃນແຕ່ລະໜ່ວຍພາຍໃນກົມກອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ມີລາຍໄດ້ເສີ່ມ ເຂົ້າໃນຄອບຄົວຂອງຕົນ.

ຈາກນັ້ນທ່ານ ບຸນຊອດ ຟອງ ຊະນິດ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນພັດທະນາ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ຂຶ້ນນໍາສະເໜີວຽກງານກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນ ຊຶ່ງ ຫົວໜ່ວຍ ພັດທະນາໄຊສົມບູນນີ້ ໝາຍເຖິງ ຫົວໜ່ວຍການເງິນໜຶ່ງທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ປະຊາຊົນ, ເອກະຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍ ຫນູນທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ການແຂ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສໍາລັບກົນໄກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງກອງທຶນ ແມ່ນມີຢູ່ 2 ບ່ອນຄື: ຢູ່ເມືອງອະນຸວົງ ແລະ ນະຄອນຫລວງຈັນ ພ້ອມນັ້ນ ກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນ

ສໍາລັບເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງນີ້ ຈະມີຢູ່ 4 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ ຂອງກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນຄື: ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອທົ່ວໄປ ສາມາດກູ້ຢືມວົງເງິນສິນເຊື່ອ ເກີນ 3 ຕື້ກີບ ຂຶ້ນໄປ ໄລຍະກູ້ຢືມເງິນ, ໃນໄລຍະສັ້ນ 1 ປີລົງມາ, ກາງແມ່ນ 1-5 ປີ, ຍາວແມ່ນເກີນ 5 ປີຂຶ້ນໄປ, ເປົ່າໝາຍແມ່ນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ອຸດສະຫະກໍາ, ບໍ່ແຮ່, ບໍລິການ, ການຄ້າ, ກໍ່ສ້າງ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ ສໍາລັບ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ໄລຍະສັ້ນ 3,25%ຕໍ່ປີ, ໄລຍະກາງ 3,50%-4,25%ຕໍ່ປີ ແລະ ໄລຍະຍາວແມ່ນ 4,50%-5,75%ຕໍ່ປີ ແລະ ປະເພດຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນທີ່ດິນ, ສິງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະກົນຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເງິນຟາກມີກໍານົດ, ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ SMEs ( ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ) ສາມາດກູ້ຢືມວົງເງິນສິນເຊື່ອ ນັບແຕ່ 100 ລ້ານກີບຫາ 3 ຕື້ກີບ, ຜະລິດຕະພັນ ສິນເຊື່ອລາຍຍ່ອຍ ສາມາດກູ້ຢືມວົງເງິນສິນເຊື່ອຕໍ່າກວ່າ 100 ລ້ານກີບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອລາຍກຸ່ມ ສາມາດກູ້ຢືມ ວົງເງິນສິນເຊື່ອ ບໍເກີນ 50 ລ້ານກີບ ຕໍ່ສະມາຊິກ 1 ຄົນ ຫຼື ຄອບຄົວ ສໍາລັບໃນໄລຍະກູ້ຢືມຜະລິດຕະພັນ 3 ສິນເຊື່ອນີ້ ໄລຍະ ສັ້ນແມ່ນ 1 ປີລົງມາ, ກາງ 1-5 ປີ, ຍາວ 5 ປີຂຶ້ນໄປ, ເປົ່າໝາຍແມ່ນການຜະລິດ ( ກະສີກໍາ, ອຸດສະຫະ ກໍາປຸງແຕ່ງ, ຫັດຖະກໍາ ), ການຄ້າ( ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ), ການບໍລິການ( ທ່ອງທ່ຽວ, ທີ່ພັກອາໃສ່ ແລະ ອື່ນໆ), ອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນ 3%ຕໍ່ປີ, ໄລ ຍະກາງ 3,25%-4,00% ຕໍ່ປີ ແລະ ໄລຍະຍາວແມ່ນ 4,25%-5,50%ຕໍ່ປີ ສໍາລັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນແມ່ນທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະກົນຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເງິນຝາກມີກໍານົດ.

ພ້ອມນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບ ຟັ້ງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງທຶນພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ວິທີສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທ້ອນເງິນ ຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະສະຫະພັນແມ່ຍິງໜ່ວຍອ້ອມຂ້າງແຂວງ ສາມາດລະດົມເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຂອງຕົນ ໃນການສ້າງກຸ່ມທ້ອນເງິນ ເພື່ອ ຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕື່ມອີກ.