ພາສາຊາວບ້ານທົ່ວໄປມັກເວົ້າ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຜູ້ເວົ້້າບໍ່ມີຄວາມຈີງ; ພວກເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເລື່ອງບໍ່ມີຫາເວົ້າ ສ້າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ແຕກຕື່ນໃນສັງຄົມວ່າ: ພວກປາກເໝັນ… ກໍ່ຄືກັບພວກຄົນລາວ (ລາວນອກ) ຈຳນວນໜື່ງທີ່ກ່າວຫາວ່າພັກ-ລັດ ບໍ່ເບີ່ງແຍງປະຊາຊົນໃນຍາມລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ເຖີງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະຈີກປາກຮ້ອງໂຮໂອທະການ ກໍ່ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອພວກເຂົາດອກ! ມີແຕ່ປ່ອຍເຂົາໄປຕາມເວນຕາມກຳຂອງເຂົາ, ມື້ໃດມື້ໜື່ງຄົນກໍ່ຮູ້ເຖີງຕັບໄຕໃສ້ພຸງຂອງພວກເຂົາ ເພາະພວກເຂົາເຫົ່າຫອນມາບໍ່ຈັກກີ່ປີແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ເຫັນວ່າຊິມີໃຜເຊື່ອ ແລະ ສັດທາພວກເຂົາ; ມີແຕ່ຄົນຫົວຂັວນແບບ “ຫົວຕະຕະ” ໃນຄວາມເປັນຈິງການຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້, ພັກ-ລັດເຮົາເພີ່ນເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ແລະ ສາມາດຕີຖອຍໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ ບໍ່ວ່າການລະບາດໃນຮອບທີ I ກໍ່ຄືຮອບທີ II ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດທົ່ວໂລກສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍ ເຫຼືອວັກຊິນນຳອີກນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແນວທາງ-ແຜນນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດເຮົາ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະ ພາບຄວາມເປັນຈີງຂອງປະເທດເຮົາ ພວກເພີ່ນຈີ່ງສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ.

ພັກ-ລັັດ ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນຊາຄືສະພາວະສົງຄາມ; ຖືການຕ້ານພະຍາດຄືການຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູຂອງຊາດ ແລ້ວເຫດໃດຈື່ງວ່າເພີ່ນບໍ່ເບີ່ງບໍ່ແຍງ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຊີວິດອິນຊີຂອງພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ. ສຳລັບພີ່ນ້ອງທີ່ໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດໄທ ທາງການກໍ່ມີແຈ້ງການໃຫ້ເຂົ້າມາ ໃຫ້ກັບຄືນປະເທດຊາດ ເຖີງແມ່ນບໍ່ມີໜັງສືຫັຍງກໍ່ຊ່າງທະແນມແຕ່ເຂົ້າມາດ່ານທາງການ ສະເໜີຈຸດປະສົງແມ່ນເພີ່ນຮັບເອົາໂລດ, ເພີ່ນປະສານກັບປະເທດກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ມີແຈ້ງການປະກາດເປັນທາງການ ແລະ ເຕັມໃນໜ້າເຟສບຸກ; ເຂົ້າມາແລ້ວເພີ່ນກໍ່ກວດຫາພະຍາດໃຜມີເພີ່ນກໍ່ປີ່ນປົວລ້າບໍ່ເສຍເງິນ ຜູ້ກັກຕົວກໍ່ກິນເຂົ້າມື້ໜື່ງສາມຄາບ; ມີແພດໝໍຕິດຕາມຄົບກຳນົດ ເມື່ອບໍ່ມີພະຍາດກໍ່ກັບຄືນໄປຫາຄອບຄົວໄດ້.

ບໍ່ເວົ້າເລື່ອງອື່ນໄລ່ສະເພາະການກວດຫາເຊື້ອ; ການລ້ຽງເຂົ້າ (ອາຫານ) ມື້ໜື່ງສາມຄາບ ສຳລັບພີ່ນ້ອງທີ່ເດີນທາງກັບປະເທດນັ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍສົມຄວນ ໃນສະພາວະທີ່ປະເທດເຮົາຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ. ຫາກພວກເຮົາຕິດຕາມສື່ອອນລາຍ ຫຼື ສື່ຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄທ ເຂົາຖືວ່າການບໍລິຫານຈັດການຂອງພວກເຮົາເຮັດໄດ້ດີກ່ວາເຂົາ ມີການປະເມີນວ່າໃນກຸ່ມອາຊຽນ ສປປລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເທດອັນດັບດີທີ່ສຸດໃນການຈັດການ ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສະນັ້ນ ຈົ່ງຢ່າເຊື່ອການຮ້ອງໂຮຂອງພວກປາກເໝັນທັງຫຼາຍ ປ່ອຍມັນຮ້ອງໄປຊັ້ນລະ! ໝົດແຮງຮ້ອງມັນຫາກຊິເຊົາ ແລະ ປ່ວຍມໍລະນາທໍ່ນັ້ນລະ!

ນັກຂ່າວອາວຸໂສ