ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ປື້ມຄູ່ມືສື່ມວນຊົນ ແລະ ສິດທິເດັກ. ວັດຖຸປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຂ່າວລາວກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ຈັນຍາບັນ ໃນການລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິດທິເດັກໃນທົ່ວປະເທດ ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຖານີວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກໍລະກົດ 2021 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 24 ທ່ານ ຈາກ 5 ແຂວງ ພາກເຫນືອ ຄື ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.

ປື້ມຄູ່ມື ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສິດທິເດັກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຈັດພິມໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ USAID ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໂດຍຜ່ານພະແນກການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ (DFAT) ກອງປະຊຸມຊຸດນີ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ສື່ມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສື່ໃນການລາຍງານກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດນີ້ ພ້ອມນີ້ກໍ່ຕ້ອງພິຈາລະນາດ້ານຈັນຍາບັນກ່ອນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ປິ່ນປາຖະຫນາ ພັນທະມາລີ, ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ສື່ມວນຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນ ໂຄສະນາ ແລະ ການປັບປຸງ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານສິດທິເດັກໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ສື່ມວນຊົນຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເຂົາເຈົ້າ ໃນລັກສະນະທີ່ມີທັງດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ.”

ທ່ານນາງ ຄຳໃສ ອ່ຽມສຸທິ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈ ກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄົມ ນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳສຳລັບການລາຍງານສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເດັກ.

ທ່ານນາງ ຄໍາໃສ ອ່ຽມສຸທິ ຍັງກ່າວວ່າ  “ອົງການຢູນິເຊັບຍຶດໝັ້ນໃນການສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ໃນການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກທຸກໆຄົນໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກ.ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍໃນການລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ ແລະ ເດັກ ແມ່ນແນ່ໃສ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ ແລະ ການລາຍງານຂ່າວຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສິດທິເດັກ ແລະ ພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ອອກອາກາດ ເພື່ອແນໃສ່ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງເດັກ. ນີ້ຍັງລວມເຖິງ ການປົກປ້ອງສິດທິໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເດັກ, ເຊິ່ງນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນໄລຍະລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ປະຊາຊົນກຳລັງເພິ່ງພາເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຫຼາຍຂື້ນໃນການສື່ສານແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຢ່າງໄວວາ.

ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ ແລະ ເດັກ ຈະໄດ້ຈັດພິມ ຈໍານວນ 10,000 ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ພາຍຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ ສຳລັບບັນດາແຂວງພາກເໜືອ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຮ່ວມກັບອົງການຢູນິເຊັບ, ຍັງຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳລັບບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2021.