ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພາບ: ອຸໄທ ພູມມາ. ຂ່າວ: ສ ປັນຍາທອງ. ໃນຂະນະທີ່ຊາວກະສິກອນບັນດາເຜົ່າຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຂຸ້ນຂຽວສຸມໃສ່ການປັກດຳເຂົ້ານາປີຢ່າງເປັນຂະບວນການໃຫ້ທວງທັນກັບລະດູການ ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ກໍ່ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ສຳເລັດການປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງຕົນ. ຕາມການລາຍງານຂອງໜ່ວຍງານປູກຝັງ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ໃຫ້ຮູ່ວ່າ: ການປັກດໍາເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິກອນທົ່ວເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດເກືອບ 100% ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງຂົງເຂດທີ່ສຸມໃສ່ປັກດໍາໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນ.

ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ມີເນື່ອທີ່່ນາປີ ທັງໝົດ 2,448 ເຮັກຕ້າ, ໃນນັ້ນມີນາຫວ່ານ 521 ເຮັກຕ້າ, ນາສັກ 442 ເຮັກຕ້າ, ນາຢອດ 250 ເຮັກຕ້າ, ໄຮ່ໝູນວຽນ 542 ເຮັກຕ້າ.

ນອກຈາກການປັກດໍາເຂົ້ານາປີ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນປູພືດປະເພດອື່ນໆ ໝາກໄມ້ ເພື່ອເປັນເພື່ອການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ອີກດ້ວຍ.