ມີເດຍລາວແຂວງວຽງຈັນ ພາບ-ຂ່າວ:ແຫວນຄຳ
ການສັກຢາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ 8 :00 ໂມງເຊົ້າ,ຂອງມື້ນີ້ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍເມືອງໝື່ນ ໂດຍມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ ທີມງານສັກຢາຂອງຫ້ອງການສາທາເມືອງບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຮັບວັກຊິນ.

ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ມີການຕັ້ງຈຸດບໍລິການ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຈັດເປັນຄິວກວດສຸກຂະພາບລະອຽດ,ສອບຖາມອາການ, ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ປະຫວັດພະຍາດຂອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ມາຮັບບໍລິການສັກວັກຊິນ ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊິນມື້ນີ້ ເປັນຮອບທີ 3 ,ສຳລັບເມືອງໝື່ນແຂວງວຽງຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ຮັບວັດຊິນຊະນິດໃໝ່ Johnson & Johnson ຈຳນວນ 3,000 ໂດສ໊ , ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເຂົ້າສັກແມ່ນ : ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນສັກວັກຊິນຢູ່ແຕ່ລະບ້ານມາກ່ອນ ແບ່ງຈຸດບໍລິການສັກອອກເປັນ 3 ຈຸດຄື: ໂຮງໝໍເມືອງໝື່ນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍບ້ານເມືອງໝື່ນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍບ້ານວັງ ເລີ່ມຕົ້ນສັກແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນຮອດວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021 ຕາມຈຳນວນຢາຕົວຈິງ.