ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວດ້ວຍການປູກ-ການລ້ຽງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທຶນຮອນອັມະຫາສານຈື່ງລົງມືປະຕິບັດໄດ້, ສິ່ງສຳຄັນຄື ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ມີຄວາມອົດທົນເຮັດແທ້ເລີ່ມແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່ກໍ່ສາມາດພັດທະນາຄອບຄົວລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້.

ທ່ານ ຈົງວາຊົງ ນາຍບ້ານໆນາຄາວ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນເລົ່າສູ່ຟັງວ່າແຕ່ກ່ອນປະຊາຊົນບ້ານນາຄາວ ແມ່ນທຸກຍາກຫຼາຍຍ້ອນມີແຕ່ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ບໍ່ມີທຶນຮອນມາພັດທະນາຄອບຄົວ,ດັ່ງນັ້ນອຳນາດການປົກບ້ານຈື່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໝູນໃຊ້ກຳລັງແຮງງານທີ່ມີຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ບວກໃສ່ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ຫັນປ່ຽນຈາກອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າແບບເລື່ອນລອຍມາປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ, ເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນຂະບວນການປູກໝາກນັດ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ.

ການປູກໝາກນັດເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນບ້ານນາຄາວ ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບສູງກ່ວາໝູ່ແມ່ນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເຊັງເລົາ,ພາຍໃນຄອບຄົວມີທັງໝົດ6 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ, ໃນນີ້ແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ, ອາຊີບໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ ແລະ ຊອກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄປຂາຍເພື່ອຊອກເງິນຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ. ທ່ານເຊັງເລົາ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ຍ້ອນຢາກພັດທະນາຄອບຄົວໃຫ້ລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກເລີ່ມແຕ່ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຈື່ງໄດ້ນຳພາຄອບຄົວເຮັດສ່ວນປູກໝາກນັດຂາຍເປັນສິນຄ້າ ເບື້ອງຕົ້ນມີເນືອທີ່ປະມານ 2 ເຮັກຕາ, ສຳລັບແນວ ໝາກນັດທີ່ນໍາມາປູກແມ່ນເອົາມາຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຕັກນິກການປູກ ກໍ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກພໍປານໃດມີແຕ່ນໍາເອົາຍອດໝາກມາປູກເປັນແຖວແລ້ວ 3 ປີກໍ່ເປັນໝາກ ເກັບຂາຍໄດ້ ຜ່ານການຂາຍໝາກນັດເຫັນວ່າມີລາຍໄດ້ດີ ຄອບຄົວທ່ານ ເຊັງເລົາ ຈື່ງຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກໝາກນັດຈາກ 2 ເຮັກຕາເພີ່ມເປັນ 5 ເຮັກຕາໃນປັດຈຸບັນ ເຊີ່ງປີໜື່ງສາມາດເກັບໝາກນັດ ຂາຍໄດ້ເງິນ 20 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ ສ່ວນການຂາຍບາງຄັ້ງແມ່ນມີແມ່ຄ້າມາຊື້ຢູ່ກັບທີ່ ແລະ ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນບ້ານ, ຕະຫຼາດວຽງໄຊ, ຕະຫຼາດຊໍາເໜືອ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ. ນອກຈາກລາຍຮັບຂາຍໝາກນັດແລ້ວຄອບຄົວ ທ່ານ ເຊັງເລົາ ຍັງມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍສັດລ້ຽງ ແລະ ພືດພັກຕ່າງໆເພີ່ມ, ປີໜື່ງສາມາດມີລາຍຮັບທັງໝົດ 30 ລ້ານກ່ວາກີບ ສະເລ່ຍໃສ່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ໜື່ງມີລາຍຮັບ 6 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

          ທ່ານ ເຊັງເລົາ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ນັບແຕ່ໄດ້ຖືເອົາການປູກໝາກນັດຂາຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໄດ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ, ມີເງິນສົ່ງເສີມລູກຮຽນ, ມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ແລະ ມີສ່ວນແຮໄວ້. ເພື່ອສືບຕໍ່ຊອກແຫຼ່ງລາຍຮັບສູ່ຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່ານອກຈາກຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກໝາກນັດເພີ່ມແລ້ວ ຍັງຈະສຸມໃສ່ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສັດນ້ອຍເປັນສີນຄ້າ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ.

າບ-ຂ່າວ: ເລີດ ໄຊຍະເດດ ແຂວງຫົວພັນ