ມີເດຍລາວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ ປະສູດ-ພະຍາດຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ໂຮງໝໍແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2021 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ສອນໄຊ ປັນຍານຸວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍງານຈາກໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ຈາກບັນດາ 7 ຕົວເມືອງພາຍໃນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ວຽກງານແມ່ແລະເດັກ ເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສູ້ຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖິຕິການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກມີຈຳນວນລຸດຜ່ອນລົງ ມີການບໍລີການເກີດລູກບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ມີປະກັນສັງຄົມ(ກປຊ).

ປະຈຸບັນ ແມ່ຍິງຖືພາ ແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຈາກສະຖິຕິແມ່ຖືພາໄດ້ເຂົ້າມາກວດ, ຝາກທ້ອງ, ເກີດລູກໃນໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖິຕິການກວດສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຫຼາຍຂື້ນຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານໆມາ.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ມີແມ່ຍີງຖືພາກວດທ້ອງຄັ້ງທີ 1 ໃນ 7 ຕົວເມືອງ 357 ຄົນ, ແມ່ຍິງຖືພາ ຝາກທ້ອງຄັ້ງທີ 4 ຈຳນວນ 322 ຄົນ, ແມ່ຍິງຝາກທ້ອງ ຄັ້ງທີ 2 ຫຼາຍກວ່າ 5 ຄັ້ງ 1204 ຄົນ, ແມ່ຍິງສ່ຽງໄພຂັ້ນ 2 ຈຳນວນ 82 ຄົນ, ແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ຮັບຢາທາດເຫຼັກ 323 ຄົນ, ແມ່ຍິງຖືພາສັກວັກແຊງເຂັມ 1 ຈຳນວນ 146 ຄົນ, ສັກວັກແຊງເຂັມ 2 ຈຳນວນ 62 ຄົນ, ສັກຄົບ 5 ເຂັມ 354 ຄົນ, ໄດ້ຮັບການກວດເຊື້ອ HIV ຈຳນວນ 94 ຄົນ.

ການເກີດໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ຈາກ 7 ຕົວເມືອງ ມີ 631 ຄົນ, ເກີດລູກທຳມະຊາດ ( ເກີດທາງຊ່ອງຄອດ ) 503 ຄົນ, ເກີດໂດຍການຜ່າຕັດ 128 ຄົນ, ແມ່ຍິງເກີດລູກກຽມຊັກ ແລະ ຊັກກະຕຸກ 27 ຄົນ, ໄດ້ຮັບການສັກຢາ ອ໋ອກຊີໂຕຊິນ ( oxytocine ) ພາຍໃນ 1 ນາທີ 502 ຄົນ, ເດັກເກີດມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າ 2500 ກຼາມ 49 ຄົນ, ເກີດກ່ອນກຳນົດ 28-36 ອາທິດ 2 ຄົນ, ເດັກເກີດມີຊີວິດ 631 ຄົນ, ເດັກດູດນົມແມ່ 1 ຊົ່ວໂມງທຳອິດ 503 ຄົນ, ລຸລູກແບບທຳມະຊາດ 154 ຄົນ ແລະ ຖືພາລູກນອກພົກ 56 ຄົນ.
ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານບັນຫາພົ້ນເດັ່ນຈາກບັນດາເມືອງ ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳເຫັນ ບັນຫາທີ່ຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ມາຝາກທ້ອງຄົບຕາມເປົ້າໝາຍ, ແມ່ຍິງຖືພາບາງຄົນມາຝາກທ້ອງ ແຕ່ບໍ່ມາເກີດໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອ, ເສັ້ນທາງຫຍຸ້ງຍາກ, ເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ຍັງບໍ່ມີຊ່ຽວຊານດ້ານປະສູດ, ຊ່ຽວຊານເດັກນ້ອຍ, ການນຳສົ່ງລະຫວ່າງເມືອງຫາໂຮງໝໍແຂວງ ຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ປິ່ນອ້ອມ.