ມີເດຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ
ໃນວັນທີ່28ກໍລະກົດ2021ນີ,ເມືອງປາກຊອ່ງແຂວງຈຳປາສັກເປີດບັ້ນສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ(ມໍ7)ປະຈຳສົກປີ2021,ຂື້ນຢາ່ງເປັນທາງການທີ່ສະໂມສອນຂອງໂຮງຮຽນມສປາກຊ່ອງ,ໂດຍການເປັນທານກ່າວເປີດຂອງທ່ານບຸນລີດ ເທບບຸນສູງຄະນະປະຈຳພັກເມືອງຮອງເຈົ້າເມືອງໆປາກຊ່ອງຜູ້ຊີ້ນຳວງກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ,ທາ່ນສຸລີຈັກ ພີລາແດງຄະນະພະແນກສືກສາທີການແລະກີລາແຂວງຈຳປາສັກ,ທ່ານບຸນລງບ ແກ້ວວົງສາກຳມະການພັກເມືອງຫົວໝາ້ຫ້ອງການສືກສາທີການແລະກີລາເມືອງ,ມີພະແນກການຂອງແຂວງ,ອຳນວຍການໂຮງຣຽນ,ກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບພ້ອມດ້ວຍນອ້ງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພງຽ.

ທ່ານບຸນລງບ ແກ້ວວົງສາກຳມະການພັກເມືອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສືກສາ ທີການແລະກີລາເມືອງລາຍງານການກງມຄວາມພ້ອມໃນການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ວາ່:ທົ່ວເມືອງປາກຊ່ອງມີໂຮງຣຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍທັງໝົດ14ແຫ່ງ,ມີນັກຮງນສອບເສັງທັງໝົດ726ຄົນຍີງ371ຄົນ.ມີສູນສອບເສັງ4ສູນຄື:ສູນມສປາກຊ່ອງມີນັກສອບ321ຄົນຍີງ170ຄົນ,ມີ16ຫ້ອງສອບມີ6ຫຼັງໂຮງຣງນ,ສູນສອບເສັງມສຫຼັກ35ມີນັກສອບ126ຄົນຍີງ59ຄົນມີ6ຫ້ອງສອບມີ4ຫຼັງໂຮງຮງນ,ສູນສອບເສັງມສກອງຕູ່ນມີນັກສອບ149ຄົນຍີງ72ຄົນມີ7ຫອ້ງສອບມີ2ຫັຼງໂຮງຣງນແລະສູນສອບເສັງມສຫ້ວຍກອງມີນັກສອບ130ຄົນຍີງ70ຄົນມີ6ຫ້ອງສອບມີ3ຫັຼງໂຮງຮງນ,ເຊີ່ງສອບເສັງ5ວິຊາຄື:ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ,ວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ,ວິຊາວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ,ວິຊາຄະນີດສາດແລະວິຊາພາສາອັງກີດເຊິ່ງການສອບເສັງແມ່ນຈະດຳເນີນເປັນເວລາ3ວັນ(28-30/7/2021)ຈີ່ງຈະສຳເລັດລົງ.
ຂ່າວເມືອງປາກຊ່ອງ:ຈອມເພັດ