ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂ່າວ:ສີສຸວັນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງມີທ່າແຮງໃນການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີໂດຍໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າແຂວງ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຖານລາຍຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ສໍາລັບປີ 2021 ນີ້ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 320 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ຄໍາມົນ ຈັນມະວົງ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບແຂວງຫຼວງພະບາງມີທ່າແຮງໃນການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີຄື ນັບແຕ່ປີ 2017 ໄດ້ກວດກາ ແລະ ສົມທຽບກັບພະແນກອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າແຂວງ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຖານລາຍຮັບຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ທັງໝົດ 6.716 ຫົວໜ່ວຍ, ມາໃນປີ 2020 ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ 7.193 ຫົວໜ່ວຍ,ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 477 ຫົວໜ່ວຍ, ເທົ່າກັບ 7,10% ໃນນີ້ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດມີ 297 ຫົວໜ່ວຍ, ການຄ້າ 2,111 ຫົວໜ່ວຍ,ການບໍລິການ 4,705 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ 80 ຫົວໜ່ວຍ.

ສະນັ້ນການເກັບລາຍຮັບໃນປີ 2021 ນີ້ ຕາມແຜນການແມ່ນຈະໃຫ້ໄດ້ 320 ຕື້ກີບ, ຜ່ານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ເຫັນວ່າປະຕິບັດໄດ້ 132 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 41,52% ຂອງແຜນ ການປີ ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາລຸດລົງ1,81% ເປັນຈໍານວນເງິນ2,42ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ອາກອນປົກກະຕິປະຕິບັດໄດ້ 117 ລ້ານກວ່າກີບ, ຄ່າທໍານຽມທາງ 2 ຕືກວ່າກີບ, ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ 2 ຕື້ກວ່າກີບ,ລາຍຮັບວິຊາການ 8 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ພາສີທີ່ດິນ 2 ຕື້ກວ່າກີບ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ແຜນການໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີແມ່ນຈະໄດ້ພ້ອມກັນສູ້ຊົນສຸມໃສ່ໃນການກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.