ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂ່າວ:ສີສຸວັນ
ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ,ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ SME ຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ,ມີຄູຝຶກ,ຄະນະທິມງານຄູອາ ຈານທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນສົມ ຄຸນມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ກ່າວວ່າ: ຊຸດຝຶກອົບຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າ,ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ,ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄືການສ້າງປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ. ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 15 ຂອງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ສະບັບເລກທີ 299/ລບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການສ້າງບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງມີຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນເງິນກູ້ດອກເບ້ຍ 3% ແລະ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍກູ້ຈາກທະນາຄານແລ້ວມີຈໍານວນທັງໝົດ 10 ຫົວໜ່ວຍ,ມີ 11 ສັນຍາ,ມີມູນຄ່າ 11.420 ລ້ານກີບ, ແລະ ໃນວັນທີ 14 ເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມານີ້ທາງກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ໄດ້ເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມໂຄງການໃນມູນຄ່າ 94 ຕື້ກີບ ເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາ MSMEs ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຮຽນຮູ້ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດນໍາບັນດາອາຈານ ເພື່ອໃຫ້ກໍາໄດ້,ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ມີຄຸນຄ່ານີ້ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົ້າໃນວຽກງານທຸລະກິດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ.