ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ມານິດ ແສງທອງຮັກ ຫົວຫນ້າຂະແຫນງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ວ່າ: ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ກໍລະກົດ 2021 ຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ມີຝົນຕົກແຮງຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຫລາຍສາຍມີປະລິມານນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແລະ ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ ບ້ານ, ເຮືອນ ແລະ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຂອງປະຊາຊົາ, ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າປີ 2021 ທົ່ວແຂວງມີ 10.310 ເຮັກຕາ ລວມມີ 4 ເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຄື: ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ, ວຽງພູຄາ, ເມືອງສິງ ແລະ ເມືອງລອງ, ມີຈຳນວນທັງຫມົດ 52 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດຖືກນໍ້າຖ້ວມ 516 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 5%, ຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ ມີເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍ 25 ຫລັງ, ເລົ້າເຂົ້າ 1 ຫລັງ, ໂຮງງານ 2 ໂຮງງານ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກໍາ 344 ເຮັກຕາ, ຫນອງປະ 5 ຫນອງ ແລະ ຊົນລະປະທານ 71 ແຫ່ງ.

ພ້ອມນັ້ນ ທາງຄະນະນໍາພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຮ່ວມກັບຂະແຫນງປູກຝັງ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນຮ່ວມກັບບັນດາຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແຕ່ລະບ້ານເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍການຜະລິດກະສະກໍາເຊັ່ນ: ສວນພຶດຜັກ, ເຂົ້ານາປີ ແລະ ສວນອ້ອຍເປັນຕົ້ນ. ພ້ອມທັງແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ຕິດຕາມພະຍາກອນອາກາດປະຈໍາວັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມພະຍາດ, ແມງໄມ້ ສັດຕູພຶດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫລັງນໍ້າຖ້ວມເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບົ້ງຮໍາໃບເຂົ້າ, ດ້ວງກໍ ແລະ ແມງບົ່ວລະບາດ, ພະຍາດຮາກເຂົ້າເນົ່າ. ຖ້າພົບເຫັນແມ່ນໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຫລື ຂະແຫນງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ. ຂ່າວ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ