ຄຳແນະນຳສັ້ນໆ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້ຕົວເຮົາ ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ຊື່ງມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນງ່າຍຂຶ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາມີສາລະຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນມານຳສະເໜີທ່ານ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຈະໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ສາມາດນຳມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນໄດ້ ມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ!.

ໝາກຂີ້ຫູດໄລ່ຍຸງ

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີອາຍຸຫລາຍປີ ຕົ້ນມີໜາມ ມີກີ່ນຫອມສາມາດໄລ່ຍຸງຊະນິດຕ່າງໆ ໄດ້ ຕົ້ນໝາກຂີ້ຫູດກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ກີ່ນຂອງມັນສາມາດໄລ່ຍຸງໄດ້ ຫຼື ເອົາໃບຂີ້ຫູດ ຫຼື ໝາກຂີ້ຫູດມາບີບອອກໃຫ້ມີກີ່ນ ເພື່ອໄລ່ຍຸງກໍ່ດີ ແລະ ຍັງສາມາດເອົາໄປໄວ້ໃນຫ້ອງນໍ້າໄດ້ນຳອີກ. ຖ້າເອົາກີ່ນຫອມໝາກຂີ້ຫູດ ກັບຫົວສີງໄຄໄປສະກັດກັນ ສາມາດເປັນສະເປສີດຍຸງໄດ້ ສີ່ງສຳຄັນຖ້າເອົາໝາກຂີ້ຫູດໄປແຂວນໄວ້ໃກ້ປາກໄຫສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຍຸງລາຍ ແລະ ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາວາງໄຂ່ໄດ້.

ໝາກເຜັດແຫ້ງໄລ່ແມງວັນ

ເອົາໝາກເຜັດແຫ້ງປະມານ 5-6 ໜ່ວຍ ມາວາງໃສ່ບ່ອນທີ່ມີແມງວັນຫຼາຍ ຫລື ອ້ອມຖັງທີ່ຕ້ອງການ ອາຍຮ້ອນຂອງໝາກເຜັດແຫ້ງຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນບໍ່ເຂົ້າມາໃກ້ ຜູ້ທີ່ເຮັດຊີ້ນໝູແດດດຽວ ຫຼື ຊີ້ນແດດດຽວ ໃຫ້ເອົາໝາກເຜັດແຫ້ງໄປວາງໃສ່ໃນຖາດ ຈະຊ່ວຍໄລ່ແມງວັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ດື່ມນໍ້າເມື່ອຕື່ນນອນ

ການດື່ມນໍ້າຫລັງຈາກຕື່ນນອນຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການຂັບຖ່າຍໄດ້ດີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກນໍ້າທີ່ທ່ານດື່ມຈະຊ່ວຍໃນການຫລໍ່ລື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາຈົມ ສາມາດຍ້າຍໄປທາງຮູທະວານໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນຖ້າໃຜມີບັນຫາ? ໃນເລື່ອງຂອງການຂັບຖ່າຍໃນຕອນເຊົ້າຄວນຫັນໄປດື່ມນໍ້າຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ ມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຂັບຖ່າຍຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນວັນໃໝ່ແບບສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ.

ໄຂ່ຂາວສາມາດປິ່ນປົວບາດແຜທີ່ຖືກນໍ້າຮ້ອນລວກໄດ້

ນຳເອົາໄຂ່ຂາວມາທາບໍລິເວນທີ່ຖືກນໍ້າຮ້ອນລວກປະໄວ້ຈົນມັນແຫ້ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ບາດແຜ ຫຼື ຮອຍແດງຈະຫາຍໄປ ຂໍ້ແນະນຳກ່ອນທາໄຂ່ຂາວຢ່າໃຫ້ບາດແຜຖືກນໍ້າເຢັນ ເກົາ ຫຼື ແກະບາດເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໜັງລອກ.

ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາກໍ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ງ່າຍຂື້ນ.