ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ສີໄຮ ແກ້ວໄກຖິ່ນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ສະໄໝທີ X ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-30 ກໍລະກົດ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເກັບກຳສະຖິຕິແຮງງານລາວທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ໃນຊ່ວງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ແຮງງານວ່າງງານພາຍໃນ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 14.589 ຄົນ ໃນນີ້ແຮງງານລາວທີ່ກັບມາ ຈາກໄທ 13.264 ຄົນ ເຊິ່ງປະກອບອາຊີບໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ 8.169 ຄົນ, ຂົງເຂດກະສິກຳ 2.073 ຄົນ ແລະ ຂົງເຂດບໍລິການ 4.347 ຄົນ, ຈຳນວນແຮງງານທີ່ວ່າງງານພາຍໃນ 1.325 ຄົນ.

ເຊິ່ງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ໄດ້ມີການຂຶ້ນທະບຽນ ຜູ້ຕ້ອງການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ເພື່ອເກັບກຳຕຳແໜ່ງງານວ່າງ ເປັນແຕ່ລະໄຕມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນ 06 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດຈັດຫາງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 246 ຄົນ. ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ 15 ຄົນ ແລະ ຂົງເຂດບໍລິການ 231 ຄົນ, ວຽກງານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຂະແໜງການຂອງລັດ ແລະ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຝຶກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສະຖານປະກອບການຢູ່ໃນທົ່ວແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ເຊິ່ງໃນທົ່ວແຂວງມີຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງໝົດ 495 ຫົວໜ່ວຍ, ແຍກອອກເປັນ 03 ຂົງເຂດຄື: ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ 168 ຫົວໜ່ວຍ, ຂົງເຂດກະສິກຳ 35 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂົງເຂດບໍລິການ 292 ຫົວໜ່ວຍ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 20.335 ຄົນ ໃນນີ້ມີແຮງງານຕ່າງປະເທດ 5.569 ຄົນ. ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງສັນຍາແຮງງານ, ການນຳເອົາແຮງງານເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ, ການສ້າງກົດລະບຽບພາຍໃນ, ການປະຕິບັດແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ອື່ນໆ. ຕາມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນມາຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2021 ຈຳນວນແຮງງານທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ປະເທດໄທ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີປະມານ 13.745 ຄົນ ໃນນັ້ນ ເມືອງທ່າແຂກ 3.926 ຄົນ, ໜອງບົກ 4.446 ຄົນ, ຫີນບູນ 1.737 ຄົນ, ມະຫາໄຊ 1.208 ຄົນ, ເຊບັ້ງໄຟ 537 ຄົນ, ຄູນຄຳ 705 ຄົນ, ຍົມມະລາດ 192 ຄົນ, ໄຊບົວທອງ 563 ຄົນ, ບົວລະພາ 403 ຄົນ ແລະ ເມືອງນາກາຍ 28 ຄົນ