ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ໂດຍ: ພອນ ບຸນອຸທິດ
ໂຄງການພັດທະນາບ້ານແບບປະສົມປະສານ ແຂວງ ເຊກອງ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ2021.ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມແອນນາເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຸພົນ ໄຊສະຫງ່າ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆທ່າແຕງ ,ທ່ານນາງ ເພັດສະລິນ ຈັນທະຜາສຸກ ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການສະມາຄົມ ເຢຍລະມັນ-ລາວ ເພື່ອການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ(GLAD),ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ,ແຂວງ ແລະ 3 ຕົວເມືອງ ທ່າແຕງ,ດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງ ກະລຶມເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນສົງ ສີສະຫວັດ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການປະຈໍາເມືອງກະລຶມຕາງໜ້າ 3 ເມືອງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: 6 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍກິດຈະກໍາໂດຍເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນເລັ່ງໃສ່ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍດ້ານກະສິກໍາໃນການປູກຝັ່ງ-ລ້ຽງສັດປະເພດ: ໝູ,ແບ້,ການປູກພືດຖົ່ວດາວ ແລະ ປູກໝາກພິກໄທຈໍານວນ 125 ຄອບຄົວ,ສຸຸມໃສ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍແບບລວມໝູ່ທີ່ຈໍາເປັນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 25 ບ້ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ໂຄງການສະມາຄົມ ເຢຍລະມັນ-ລາວ ເພື່ອການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ(GLAD),ດ້ານການວາງແຜນ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ການປະເມີນຜົນບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງໂຄງການໃຫ້ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນເອກະລາດໃຫ້ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງ ທ່າແຕງ,ດາກຈຶງ ແລະ ເມືອງກະລຶມ ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການປູກ,ການລ້ຽງ,ການສະໜອງອຸປະກອນ,ສະໜອງແນວພັນແບ້,ໝູ,ແນວພັນຖົ່ວດາວ,ແນວພັນພິກໄທ,ອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ,ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການ ໃນນີ້ ເມືອງທ່າແຕງມີຄອບຄົວລ້ຽງແບ້ 13 ຄອບຄົວ,ມີແບ້ 39 ໂຕ,ເກີດເພີ່ມ 75 ໂຕ, ຄອບຄົວລ້ຽງໝູມີ 9 ຄອບຄົວ,ມີໝູ 20 ໂຕ,ເກີດເພີ່ມ 83 ໂຕ,

ເມືອງດາກຈຶງມີຄອບຄົວລ້ຽງແບ້ 23 ຄອບຄົວ,ມີແບ້ 69 ໂຕ,ເກີດເພີ່ມ 40 ໂຕ, ຄອບຄົວລ້ຽງໝູມີ 15 ຄອບຄົວ,ມີໝູ 30 ໂຕ,ປູກຖົ່ວດາວ 23 ຄອບຄົວ,ພິກໄທ 7 ຄອບຄົວ,ເມືອງກະລຶມມີຄອບຄົວລ້ຽງແບ້ 13 ຄອບຄົວ,ມີແບ້ 39 ໂຕ,ເກີດເພີ່ມ 50 ໂຕ, ຄອບຄົວລ້ຽງໝູມີ 6 ຄອບຄົວ,ມີໝູ 12 ໂຕ,ເກີດເພີ່ມ 3 ໂຕ, ປູກຖົ່ວດາວມີ 11 ຄອບຄົວ,ນອກຈາກ ນີ້ຍັງສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວປູກຖົ່ວດາວຢູ່ເມືອງດາກຈຶງເພີ່ມອີກ 15 ຄອບຄົວ,ສ່ວນການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ເມືອງທ່າແຕງໄດ້ສອມແປງຊົນລະປະທານ 4 ແຫ່ງ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ໄດ້ສ້າງຂົວອູ່ 2 ແຫ່ງ,ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າບ້ານ 1 ແຫ່ງ,ກໍ່ສ້າງຫ້ອງປະຊຸມບ້ານ 1 ແຫ່ງ.ສຳລັບ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໃວ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ 3 ປີກ່ວາຈາກການນໍາໃຊ້ທຶນທັງໝົດ 686.326 ເອີໂຣ ຫຼື ເທົ່າກັບ 6 ຕື້ 176 ລ້ານ 9 ແສນກ່ວາກີບ.ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຈະຊິ້ນສຸດໃນຕົ້ນປີ 2022.