ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພາບ-ຂ່າວ : ພັດສະວົງ ບຸນຍະຜົນ
ວັນທີ 2 ສິງຫາ ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ປາກທາ ໄດ້ເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມວຽກເຝົ້າລະວັງ ແລະ ການເສື່ອມສານຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວພະຍາດມາລາເຣຍ ເຂົ້າກັບການເຝົ້າລະວັງ ໂດຍການເປັນປະ ທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ອາເປົາ ສີຜາວັນ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ມີບັນດາ ຄະນະຮັບຜິດຂັ້ນສູນກາງຂັ້ນແຂວງ, ຫົວໜ້າສຸກສາລາ ແພດໝໍໂຮງໝໍນ້ອຍ 3 ເມືອງ,ເມືອງປາກທາ,ເມືອງຜາອຸດົມ ແລະ ເມືອງເມິງ ແລະພາກສວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ ອາເປົາ ສີຜາວັນ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ປາກທາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຊຸດຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຝົ້າລະວັງກໍລະນີພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໂດຍສະເພາະການແຈ້ງເຕື່ອນການສອບສວນ,ການຈັດປະເພດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຈຸດສົ່ງເຊື້ອ ໄດ້ເພີ່ມການປະສານງານ ແລະ ການສື່ສານຢາງມີປະສິດທິຜົນຈາກໂຮງໝໍນ້ອຍຫາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານ,ວຽກຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງຢາປິ່ນປົ່ວ,ເຂົ້າໃນການເຝົ່້າລະວັງພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ, ການຕິດຕາມຄົນເຈັບໃນສະຖານທີບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານສາມາດ ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ມາດຕະຖານ ທີມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະ ປະຕິບັດການປ່ອນຂໍ້ມູນໃນລະບົບ ແລະ ເວບໄຊ ສະນັ້ນຈິງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງສຳມະນາກອນຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມແລ້ວໃຫ້ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີໝາກຜົນ ເຊິງຊຸດເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼັກສູດນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ນຳສະເໜີ,ອະທິບາຍ,ແລກປ່ຽນສົນທະນາ ບົດຄົ້ນຄວ້າກຸ່ມ ແລະ ເຝິກຕົວຈິງ, ໃຫ້ເຂົ້າໃຈກັບລະບົບ SOP ເຄື່ອງມືການເກັບກຳ ແລະ ລາຍງານ, ນຳສະເໜີສະຖານະການແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີຕ້ອງເຝິກທັກສະໃນການສອບສວນ, ແລະ ຈັດແບ່ງແຫຼງທີມາຂອງການຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຝຶກສ້າງມາດຕະຖານເຄື່ອງມືໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນການປິ່ນປົວ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນວິເຄາະນີ້ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຊຸດຝືກອົບຮົມນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນຈຶ່ງສຳເລັດ.