ຊຸດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ແຜນການເງິນ ແລະ ບັນຊີວິສາຫະກິດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເປີດມາແຕ່ວັນທີ່ 26 ກໍລະກົດ ມາຮອດ ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ກໍ່ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນທະນູ ສີງດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີວິທະຍາກອນຈາກສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍສຳມະນາກອນ ທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດ ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕະຫຼອດການຝືກອົບຮົມ 5 ວັນ ສຳມະນາກອນແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຕົນເອງ, ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທະນາຄານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການບ້ວງເງິນ 200 ຕື້ກີບ ໄດ້ປ່ອຍເງິນໂດຍໄວ ພ້ອມທັງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍ SME ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ໂດຍເນັ້ນຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໃຫ້ລູກຄ້າທະນາຄານທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂກູ້ຢືມໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍ SME ທົ່ວໄປທີ່ຍັງບໍ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂກູ້ຢືມເງິນຂອງທະນາຄານ ແຕ່ຕ້ອງນອນໃນ 4 ຂະແໜງການບູລິມະສິດໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ.

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງລັດຖະບານເຊິ່ງປີນີ້ເປັນປີທີ 2 ໃນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ ສຳມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະຂະຫນາດກາງ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະອື່ນໆ.

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສອນທະນູ ສີງດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສຳມະນາກອນ ຈົ່ງນຳເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ໄປນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ສາມາດຂຽນແຜນໂຄງການຍາດແຍ່ງເອົາທຶນດັ່ງກ່າວເພື່ອມາພັດທະນາ ຕໍ່ຍອດທຸລະກິດຂອງຕົນໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.

ພາບ-ຂ່າວ: ແສງອາທິດ