ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍ: ແຈັກກີ້ ສກຂ ຫຼວງພະບາງ
ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຈັດພິທີເປີດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບການຕັດຫຍິບ ແລະ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ຊຸດທີ 7 ເມື່ອວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 ຜ່ານມາທີ່ສູນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຊາຍສະຫວັນ ຈັນມານິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ທ່ານ ບຸນໜຽວ ສົມສັກ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການລີອ໋ອດ, ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ວິໄລທອງ ຫົວໜ້າສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ມີ ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຳມານາກອນເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບການຕັດຫຍິບ ແລະ ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ຊຸດທີ 7 ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 5 ເດືອນ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ວິຊາຫຼັກຄື: ການຕັດຫຍິບ,ອອກແບບ ແລະ ຍ້ອມສີ/ສີມືຫັດຖະກຳ ແລະ ແຍກອອກເປັນ 8 ວິຊາການຍ່ອຍ, ການຕັດຫຍິບ,ອອກແບບວິຊາຮຽນທັງໝົດແມ່ນເນັ້ນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງແມ່ຍິງ ເຊີ່ງປະສົມປະສານແບບເຄື່ອງສາກົນ ແລະ ເຄື່ອງເເບບລາວ ປະກອບມີ 3 ວິຊາຄື: ພື້ນຖານການຕັດຫຍິບ,ການແຕ້ມແບບ ແລະ ການຕັດຫຍິບ, ວິຊາຍ້ອມສີ ສີມືຫັດຖະກຳປະກອບມມີ 5 ພາກ: ພື້ນຖານການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ,ການອອກແບບລວດລາຍຍ້ອມສີ,ການເພັນຜ້າລາຍ,ການຫຍິບກະເປົາ ແລະ ການປະດິດເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ການປະດິດໂບ-ກິບໜີບຜົມ ສຳລັບການຮຽນແມ່ນຮຽນວັນຈັນຫາວັນສຸກ, ສ່ວນເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກແມ່ນເພດຍິງອາຍຸ 18-45 ປີມີທີ່ຢູ່ອາໄສພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ,ຈົບການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂື້ນໄປ,ມີຄວາມຮັກມັກໃນວິຊາຊີບດັ່ງກ່າວ,ເປັນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ,ມີຄວາມອົດທົນດຸໝັ່ນພຽງພຽງ,ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ໃນຊຸດນີ້ແມ່ນມີຜູ້ມາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 65 ຄົນ ຈາກເມືອງຕ່າງໆໃນນັ້ນທາງໂຄງການໄດ້ຄັດເລືອກເອົາພຽງແຕ່ 21 ຄົນໂດຍຜ່ານການທົດສອບ-ສຳພາດ.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການເເມ່ນເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບການຕັດຫຍິບ,ການອອກແບບ ຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ແລະ ສີມືຫັດຖະກຳໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາ,ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງອາຊີບ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ອີກດ້ານໜື່ງກໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທຳມະຊາດຈາກທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດກໍ່ຄືສັງຄົມໃຫ້ພຽງພໍ.