ມີເດຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ ຂ່າວເມືອງປາກຊອ່ງ:ຈອມເພັດ
ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້, ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບກວດກາ-ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາແລະພັດທະນາທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແຂວງຈຳປາສັກ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ ເລກທີ 104 / ຈຂ.ຈສ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຮອບວຽນ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການເຄື້່ອນໄຫວກວດກາ-ຕິດຕາມການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກສະບັບເລກທີ11/ຈຂ.ຈສ .ວ່າດວ້ຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜີດຊອບແລະເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ¬¬-ປົກປັກຮັກສາແລະພັດທະນາທີ່ດີນປ່າໄມ້ປະຈຳເດືອນກໍລະກົດແລະຜ່ານທີດທາງປະຈຳເດືອນສີງຫາ2021, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງປາກຊອ່ງແຂວງຈຳປາສັກ,

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານສົມບູນ ເຮືອງວົງສາຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ,ທ່ານປະດີດ ວັນນະລັດສະໝີປະທານກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ, ທ່ານຄຳຂອດ ໝືນຫລວງຮອງເຈົ້າເມືອງໆປາກຊ່ອງ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະກຳມະການຈາກພະແນກການຂອງແຂວງ, ຫົວໜ້າຫອ້ງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້9ຕົວເມືອງ1ນະຄອນເຂົ້າຮວ່ມ.ໃນກອງປະຊຸ່ມທ່ານສີຮອງ ຄຳສະເດັດຫົວໜ້າຂະແໜງປ່າໄມ້ພະແນກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງທັງເປັນຫົວໜ້າປະຕິບັດງານພາກສະໜາມລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາທາງຄະນະກຳມະການໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກສະບັບເລກທີ່11 ຈຂ.ຈສ. ວ່າດວ້ຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ,ປົກປັກຮັກສາແລະພັດທະນາທີ່ດີນປ່າໄມ້ຢູ່3ເມືອງຄື: ເມືອງປະທຸມພອນ, ເມືອງສຸຂຸມາແລະເມືອງໂຂງ.

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂຄະດີກ່ງວກັບການບຸກລຸກທີ່ດີນ3ປະເພດປ່າຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປອ້ງກັນແລະ ປ່າຜະລີດເຊີ່ງມີຈຳນວນທັງໝົດ344ຄອບຄົວ,ໃນນີເມືອງປະທຸມພອນມີ281ຄອບຄົວ, ເມືອງສຸຂຸມາ8ຄອບຄົວແລະເມືອງໂຂງ55ຄອບຄົວລ່ວມມີ3748ຕອນດີນ, ມີເນື້ອທີ່465,36ເຮັກຕາສົ່ງໃຫ້ໄອຍາການເຂດ3ດຳເນີນຂະດີຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ95ຄອບຄົວ,95ຕອນດີນ, ມີເນື້ອທີ່ດີນ104,56ເຮັກຕາ, ຍັງຄ້າງໃນຂັ້ນຕອນສືບສວນສອບສວນຢູ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ249ຄອບຄົວ, ມີ249ຕອນດີນແລະມີເນື້ອທີ່ດີນ360,51ເຮັກຕາ. ນອກນັ້ນທາງຄະນະກຳມະການຍັງໄດ້ລົງກວດກາ¬-ຕີດຕາມການສ້າງຕັ້ງລານເກັບຊື້ມັນຕົ້ນໃນຂອບເຂດ3ປະເພດປ່າຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນແລະເມືອງບາຈງງຈະເລີນສຸກຈຳນວນ23ລານ. ກອງປະຊຸ່ມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກງ່ວກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີນແລະປ່າໄມ້ຢູ່ເມືອງປາກຊອ່ງ, ຮັບຟັງການນຳສະເໜີບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ດີນ, ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການດຳເນີນຄະດີແລະກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການການປົກຄອງທອ້ງຖີນແລະປືກສາຫາລືຜ່ານທີດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳເດືອນສີງຫາ2021 ຕື່ມອີກ.