ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂ່າວ: ບຸນຈັນ ຖົມມະນີ ເມືອງໂພນທອງ ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງໂພນທອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ວຽກງານກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະວາງທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021. ມີທ່ານ ອຳຄາ ແກ້ວອຳພອນ ຮອງເຈົ້າເມືອງໂພນທອງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະພະນັກງານໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ວັນເພັງ ພະຫົງຈັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານບົດລາຍງານ ບົດສະຫຼຸບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອການພັດທະນາວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນປີ 2021 ການດຶງດູດ ແລະຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງການ ຈາກລັດຖະບານ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ເມືອງໂພນທອງ ມີຈໍານວນ 17 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 4 ຕື້ 42 ລ້ານກ່ວາກີບ;

ໃນນັ້ນ ທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 4 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.700.000.000 ກີບ, ທຶນສົງເສີມວິຊາການ 13 ໂຄງການ, ເຊີ່ງອົງການປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມ ກວດກາ ບັນດາແຜນກິດຈະກຳ ທີ່ໂຄງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການຂອງໂຄງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ມີປະສິດຕິພາບ ແລະປະສິດຕິຜົນສູງ, ອົງການທີໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງໄປກວດກາຢ່າງເປັນປະຈໍາແຕ່ລະໄຕມາດ, ບັນດາກິດຈະກຳ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິດຢູ່ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການກຳນົດໄວ້, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນຕາມຄວາມສາມາດ ຂອງແຕ່ລະບ້ານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ໂດບລວມແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມການຄາດຄະເນ ທີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງກຳນົດໄວ້, ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ພວມພົບບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ. ຈາກນັ້ນ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ພັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ.