ມື້ນີ້ ມີ 5 ເຕັກນິກການອອກແບບເວັບໄຊ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ທັນສະໄໝ ນຳກັນເລີຍ!
1. ອອກແບບເວັບໄຊ ໃຫ້ທັນສະໄໝ

ໜ້າເວັບໄຊຕ້ອງເບີ່ງທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊຕ້ອງເບີ່ງສະອາດຕາ ໂລ່ງຕາ ມີການອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼອດເວລາ.

Mobile first: ເປັນເລື່ອງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບ Responsive ເພາະສະໄໝນີ້ຄົນໃຊ້ Device ຫຼາຍ ແລະ ຄົນເຂົ້າເວັບໄຊຜ່ານມືຖືກໍ່ຫຼາຍກ່ວາຄອມພິວເຕີ.

2. ອອກແບບເວັບໄຊຕ້ອງເຊື່ອຖືໄດ້

Testimonial ຫຼື User Review: ເປັນທາງເລືອກໜື່ງທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບທ່ານ ເພາະມັນສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວັບໄຊເຮົາມີການໃຊ້ແທ້.

ການຢັ້ງຢືນຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາ: ຖືວ່າເປັນການກວດສອບ ແລະ ຮັບຮອງຈາກອົງການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊໝັ້ນໃຈໃນການໃຊ້ເວັບໄຊ.

3. ຫ້າມອອກແບບໂດຍເນັ້ນ Hard Sell

ບໍ່ Pop up ລົບກວນຄົນອື່ນ: ສຳລັບຜູ້ຫຼີ້ນເວັບໄຊ ບໍ່ຄວນໃສ່ Pop up ໃນການປະກອບຟອມ ເພາະຈະເປັນການລົບກວນຄົນອື່ນ ຜູ້ໃຊ້ຄວນມີອິດສະຫຼະໃນການອ່ານເວັບໄຊ ເມື່ອເຂົາມັກເວັບໄຊເຮົາແລ້ວ ເຂົາກໍ່ຈະປະກອບໃສ່ຟອມເຮົາເອງ.

4. ອອກແບບເວັບໄຊໃຫ້ເບີ່ງບໍ່ສັບສົນ

ໃຊ້ Icon ເພື່ອຊ່ວຍອະທິບາຍ: ເປັນເວັບທີ່ມີປະກັນ ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ ແລະ ຄຳສັບສະເພາະ ຖ້າເຮົາໃຊ້ Icon ແລະ ຄຳອະທິບາຍງ່າຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາໄດ້ງ່າຍຂື້ນ.

ໃຫ້ເຕັກນິກ AJAX ໃນຂັ້ນຕອນການປະກອບຟອມ: ການປະກອບຟອມແບບເກົ່າແມ່ນໃຊ້ Submit data ໄປເທື່ອລະໜ້າ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການ Redirect ຫຼື ການປ່ຽນໜ້າເວັບໄຊຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາການລໍຖ້າປ່ຽນໜ້າເວັບໄຊ ຊື່ງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີໂອກາດອອກຈາກເວັບໄຊ ສະນັ້ນ ເຮົາຈີ່ງໃຊ້ເຕັກນິກ AJAX (ດຶງຂໍ້ມູນແບບບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນໜ້າ) ມາຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປະກອບຟອມຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນໜ້າດຽວຈົບ.

5. ອອກແບບໃຫ້ຄົນຮັກຫຼາຍໆ

ໃຊ້ Mascot ເປັນຕົວແທນ: ເຮົາໃຊ້ Mascot ແບບໜ້າຮັກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ສຶກວ່າເບີ່ງຄືທັນສະໄໝ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ.

ການອອກແບບ ແລະ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ກໍ່ສາມາດອອກແບບເວັບໄຊທີ່ໜ້າເບື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເລື່ອງມ່ວນໄດ້ ແລະ ທ່ານຕ້ອງດຸໝັ່ນເບີ່ງເວັບໄຊອື່ນໃຫ້ຫຼາຍໆ ເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງເວັບໄຊຂອງຕົນເອງ.