ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະ​ໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2021ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ12ສິງຫາ 2021ທີ່ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ (ສຕຟງ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ປະທານ ຄຕຟງ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ-ຜູ້ປະຈໍາການ ຄຕຟງ ແລະ ມີບັນດາສະມາຊິກ ຄຕຟງແລະ ພະນັກງານຈາກກະຊວງ/ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະເພາະຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນແກ່ການກ່ການຮ້າຍຮອບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບກອງເລຂາກຸ່ມອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ(APG); ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ຄັ້ງວັນທີ 17ກຸມພາ 2021 ກ່ຽວກັບການກະກຽມການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວທາງດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ ຄຕຟງໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນວຽກບູລິມະສິດຂອງ 4 ພາກສ່ວນ ຄື: ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ;  ວຽກງານການດໍາເນີນຄະດີ; ວຽກງານນິຕິກຳແລະກົນໄກ ແລະ ວຽກງານເຜີຍແຜ່ແລະເຊື່ອມຊືມ.

ສໍາລັບ6ເດືອນຕົ້ນປີ2021ໄດ້ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສປປລາວຄັ້ງທີ2 (2019-2021) ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດວຽກກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນເພື່ອຕອບບັນຫາຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງສາກົນຕາມມາດຖານ40ຂໍ້ແນະນໍາແລະ10ດ້ານປະສິດທິຜົນໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນນີ້ສໍາເລັດການສ້າງແລະປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍກວ່າ30ສະບັບ, ປະຈຸບັນກໍາລັງຮ່າງນິຕິກໍາຈໍານວນ4ສະບັບເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການແກ້ໄຂຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍແລະປະຕິບັດຕາມມາດຖານຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ.

ດ້ານວິຊາສະເພາະສໍາເລັດການລົງປະເມີນຕາມຫຼັກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຈໍານວນ3ຂະແໜງການ (ຂະແໜງທະນາຄານ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບແລະປະກັນໄພ)ແລະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ11ຂະແໜງການ (ຂະແໜງການກາຊີໂນ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຊື້-ຂາຍວັດຖຸມີຄ່າແລະເຄື່ອງເກົ່າ, ບໍລິສັດໂອນເງິນດ່ວນ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ໂຮງຊວດຈໍາ, ສະພາທະນາຍຄວາມ, ອົງການທະບຽນສານແລະບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ), ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (ສະມາຄົມແລະມູນນິທິ) ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ;

ສໍາເລັດການລົງຊຸກຍູ້ແລະເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດແລະເອກະຊົນ11ຄັ້ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ1.000ຄົນໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍແລະສິດພັນທະຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນແລະສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ສໍາເລັດການສ້າງລະບົບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ, ພາກສ່ວນເຈົ້າຫນ້າທີ່ສືບສວນ-ສອບສວນແລະສ້າງລະບົບລາຍງານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານເພື່ອຮັບປະກັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ວ່ອງໄວແລະທັນສະໄໝ; ສໍາເລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການແລກປ່ຽນຂໍຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈພາຍໃນປະເທດມີທັງໝົດ16ກົມ, 8ກະຊວງແລະສໍາເລັດເຊັ່ນກັບສາກົນຈໍານວນ3ສະບັບຊຶ່ງປະຈຸບັນສາມາດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສາກົນທັງໝົດຈໍານວນ17ປະເທດ.

ກ່ຽວກັບການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນມີນາ 2020, ປະຈຸບັນສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາສົ່ງບົດລາຍງານດ້ານນິຕິກຳ ຮອບທີ 2ແລະ ບົດລາຍງານດ້ານປະສິດທິຜົນ ຮອບທີ 1 ພ້ອມທັງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 200 ສະບັບໃຫ້ທີມປະເມີນຊຶ່ງການກວດກາຕົວຈິງຂອງສາກົນ ຄາດຄະເນວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ 2021ແລະ ໃນໄລຍະການປະເມີນຕໍ່ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບເລັ່ງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງກໍ່ຄືຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ, ການກະທຳຜິດຕົ້ນທີ່ຕິດພັນກັບການຟອກເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ປີ 2021-2025ເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຊີ້ແຈງຕໍ່ສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ສປປ ລາວຕົກຢູ່ໃນບັນຊີການຕິດຕາມຂອງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານ AML/CFTແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ກັບວຽກງານ AML/CFT ຂອງ ສປປ ລາວໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ມາດຖານສາກົນກົນເທື່ອລະກ້າວ.

ແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າຈະສືບຕໍ່ກະກຽມການປະເມີນຜົນຮອບດ້ານກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງສປປລາວຄັ້ງທີ2 (2019-2021)ໃນດ້ານນິຕິກໍາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ກົນໄກການປະສານງານແລະການເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສປປລາວຜ່ານການປະເມີນໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ໃຫ້ຕົກໃນສະພາບການຕິດຕາມຂອງສາກົນ.ທັງໝົດນີ້, ແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດ-ການເງິນມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເຂັ້ມແຂງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

Medialaos MMD (ແຫູ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)