ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວັນໄຊ ພອງສະຫວັນ ເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ,ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືບັນຫາຄວາມສະດວກ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເປັນ ບັນຫາອຸດຕັນໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກ ງານໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການສົ່ງເສີມການສ້າງຖານຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ການບໍລິການ, ການສ້າງ ເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງທຸລະກິດ ໃຫ້ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບັນຫາການແກ້ໄຂການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ ທີ່ຕິດພັນກັບນິຕິກຳ, ຕິດພັນກັບບຸກຄະລາ ກອນໃນຂະແໜງ ການເງິນ ຍູ້ແຮງການເກັບລາຍຮັບ ຈາກຖານລາຍຮັບທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຖານລາຍຮັບໃໝ່ ຕາມທິດ ຫັນເປັນທັນສະ ໄໝໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຼນິກ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດ ທຸກປະເພດ ຫັນມາຖືບັນຊີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດຳເນີນ ມາດຕະການປະຢັດ-ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍຕາມວາລະແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳນົດໄວ້, ການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ, ການປັບປຸງວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຮູບແບບຂອງການບໍລິຫານ ລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍ ການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ, ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ SMEs ໄປສູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ

ໂດຍສະເພາະບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ ມີຄວາມ ແຕກໂຕນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ໃນທະນາຄານ ລວມເຖິງການແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະ ດ້ວຍການບໍລິຫານ ຈັດການໜີ້ສິນຢ່າງເປັນລະບົບ, ມີປະສິດທິພາບ. ນອກນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະເໜີຄົ້ນຄວ້າ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບລວມຂອງແຂວງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກ ເຖິງບັນດາວຽກງານການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ພ້ອມທັງສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ໂດຍຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການອັນລະອຽດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍມີການ ສ້າງກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ມີການສະຫຼຸບລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.