ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021 ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ (ຢູນິເທວ) ສາຂາແຂວງຄຳມ່ວນ ຮ່ວມກັບ ເມືອງມະຫາໄຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ຄະນະນາຍບ້ານ ຜ່ານລະບົບ ຢູມັນນີ (U-Money) ໂດຍມີທ່ານ ສົມບູນ ແກ້ວວົງສາ ເຈົ້າເມືອງມະຫາໄຊ, ທ່ານ ຫງຽນ ຕ່ຽນ ບິ່ງ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ໄພວັນ ໜຸ່ນຄຳໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນ ຂອງເມືອງອ້ອມຂ້າງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາງໜ້າຄະນະນາຍບ້ານຂອງ ເມືອງມະຫາໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ອຸດາວົງ ຈັນທະປານີ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນປະຈຸບັນ ເທັກໂນໂລຢີ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງມະນຸດເຮົາ ເຊິ່ງມີຫຼາຍປະເທດໄດ້ໝູນໃຊ້ ເທັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງຕົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ດ້ານການທະຫານ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງທຸກໆເທັກໂນໂລຢີທີ່ເກີດຂຶ້ນລ້ວນແຕ່ນຳຄວາມສະດວກສະບາຍ ມາໃຫ້ມວນມະນຸດໃນທຸກຍຸກສະໄໝ.

ໄປພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເທັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວ ໃນປະຈຸບັນຍັງມີບັນຫາ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສຳພັດ ຊຶ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ລາມຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ການສ້າງຕັ້ງກະເປົາເງິນເອເລັກໂຕຼນິກ ຈຶ່ງເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການສະກັດກັ້ນຂອງພະຍາດ. ບໍລິສັດສະຕາຟິນແທັກ ເຊິ່ງເປັນເຄືອຄ່າຍຂອງ ຢູນິເທວ ໄດ້ສ້າງກະເປົາເງິນເອເລັກໂຕຼນິກ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຜະລິດຕະພັນ ຢູມັນນີ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໄດ້ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການເງິນ ດ້ວຍຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ເປີດຕົວນຳໃຊ້ໃນປີ 2019. ອີງໃສ່ຂໍ້ສະດວກດັ່ງກ່າວ ຢູນິເທວ ຈຶ່ງໄດ້ນຳສະເໜີບໍລິການກະເປົາເງິນເອເລັກໂຕຼນິກ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມທົດລອງໃນການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ຄະນະບ້ານ ເຊິ່ງເປັນການຫັນປ່ຽນການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແບບເກົ່າ ໃຫ້ເປັນແບບໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບການເງິນໄດ້ດ້ວຍວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ໂດຍຜ່ານລະບົບມືຖືເຊັ່ນ: ການໂອນເງິນ, ຮັບເງິນ ແລະ ການຊຳລະຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ນອກນີ້ ຢູມັນນີ ຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ 5 ທະນາຄານ ທີ່ສາມາດໂອນເງິນຫາກັນໄດ້.

ສຳລັບແຂວງຄຳມ່ວນ ຢູມັນນີ ເຊັນສັນຍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ຄະນະບ້ານແລ້ວ ຈຳນວນ 8 ເມືອງຄື: ມະຫາໄຊ, ຫີນບູນ, ບົວລະພາ, ຄູນຄຳ, ເຊບັ້ງໄຟ, ນາກາຍ, ຍົມມະລາດ ແລະ ທ່າແຂກ. ໃນນັ້ນ ເມືອງມະຫາໄຊ ເປັນເມືອງທຳອິດທີ່ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2020 ໃນຈຳນວນ 67 ບ້ານ, ມີຄະນະບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ 215 ທ່ານ ກວມ 100% ຂອງບ້ານ ແລະ ຄະນະບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ.

ໃນວາລະກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ຄະນະບ້ານ ພາຍໃນເມືອງມະຫາໄຊ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ, ຄຳສະເໜີຈາກບັນດາຄະນະບ້ານ ເພື່ອນຳເອົາຈຸດອ່ອນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໄປປັບປຸງ ແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນສູງໃນຕໍ່ໜ້າ.