ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຂ່າວ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປະມານ 8 ກິໂລແມັດ ໄພນໍ້າຖ້ວມນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມໃນບໍລິເວັນຂອບເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກແຮງຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຫລາຍສາຍມີປະລິມານນໍ້າເພີ່ມຂື້ນສູງ ແລະ ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຖະຫນົນຫົນທາງ, ບ້ານ, ເຮືອນ ແລະ ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ມິ່ງບຸບຜາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021ວ່າ:ບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້ມີ 28 ບ້ານ 621 ຄອບຄົວຂອງເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ. ເນື້ອທີ່ປັກດຳເຂົ້ານາປີທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງຫຼວງນໍ້າທາແມ່ນມີ 3.396 ເຮັກຕາ,ມີຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມທັງຫມົດ 1.570 ກວ່າເຮັກຕາ,ເຂົ້າໄຮ່ 9,3 ເຮັກຕາ 18 ຄອບຄົວ,ສາລີ 6,08 ເຮັກຕາ 28 ຄອບ ຄົວ ,ພຶດຜັກ7,99 ເຮັກຕາ 52 ຄອບຄົວ , ໄມ້ໃຫ້ໝາກ 1,49 ເຮັກຕາ ຈໍານວນ 7 ຄອບຄົວ ແລະ ສັດປີກຕາຍ 1,454 ໂຕ,ໝູ 20 ໂຕ,ແບ້ 5 ໂຕ,ງົວ 6 ໂຕ,ກົບຕາຍ1,400 ໂຕ ໃນຈໍານວນ 20 ບ້ານ ແລະ ຫນອງປາ 76 ຫນອງໃນເນື້ອທີ່ 11,165 ເຮັກຕາ ປາທີ່ອອກຈາກໜອງ 352,480 ໂຕ ແລະ ຊົນລະປະທານ 59 ແຫ່ງໃນຈຳ ນວນ 16 ບ້ານ 358 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ນາ 215 ເຮັກຕາ.ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງນີ້ ພາຍ ຫຼັງທີ່ຖຶກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມການນໍາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການນໍາຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືຜູ້ທີ່ຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າຈົ່ງມີສະຕິ,ມ້ຽນມັດເຄື່ອງຂອງອັນມີຄ່າໄວ້ໃຫ້ດີ ແລະ ບ່ອນທີ່ສູງສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເສຍຫາຍ.

ທ່ານ ຈັນສະໜອນ ພັນສີເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ກ່າວວ່າ: ການນໍາຂັ້ນແຂວງ , ການນໍາຂັ້ນເມືອງຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັ້ນເມືອງຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼື່ອເຄື່ອງບັນເທົ່າທຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນ:ໄດ້ແຈກຢາຍນ້ຳດື່ມ,ເຄື່ອງ,ອາຫານແຫ້ງ ແລະ ເງີນສົດຈຳນວນໜື່ງໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບເຮືອນເສຍຫາຍຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ 2 ຄອບຄົວ ແລະ ຊ່ວຍກິນທານສົ່ງສະການຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊິວິດຈາກດິນເຊາະເຈື່ອນທັບຖົມ 1 ຄົນ ເປັນເງີນ 7.217.000 ກີບ,ສົມທົບທຶນສ້ອມ ແປງທາງເຂົ້າບ້ານນ້ຳສ່າ 15.000.000 ກີບໃນນັ້ນທຶນຂອງເມືອງ 10.000.000 ກີບ,ກຸ່ມນັກສຶກສາອຸດົມຟ້າງຸ່ມສົກປີ 1983 ໄດ້ມອບເງີນໃຫ້ບ້ານນ້ຳລື,ດອນມູນ ແລະ ບ້ານນ້ຳສ່າ 10.000.000 ກີບ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຕະຫຼາດອຸດສາຫະກຳ-ກະສິກຳແຂວງໄດ້ມອບເຂົ້າສານ,ປອງປາ,ເກືອໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານສົບຊິມຈຸດຫ້ວຍເລືອດເປັນມູນຄ່າ 5.000.000 ກີບ ,ລວມມຸນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ 37.467.000 ກີບ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖຶກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມ.

ທ່ານ ບູນໜັ້ນ ມະນີເພດ ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານນ້ຳແງ້ນ ເປັນຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມເປັນຕົ້ນແມ່ນເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດເຊັ່ນ: ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີ 2.000 ຕາແມັດ ແລະ ພຶດຜັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເຊາະເຈື່ອນເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດທັງນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັກ-ລັດຂັ້ນເທິງຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ປັດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເບິ່ງແຍງຊຸກຍູ້ຈິດໃຈປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ທໍ້ຖ້ອຍຕໍ່ກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ.