ມີເດຍລາວແຂວງອຸດົມໄຊ ແສງອາທິດ
ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຄຳສຸດ ສະຣິດທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທານິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຕຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືທາງຫຼວງຂອງແຂວງ ໃນການເຝົ້າລະວັງ ສ້ອມແປງສຸກເສີນ ໃນຊ່ວງລດູຝົນນີ້ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ແກ້ໄຂທັນເຫດການ ພ້ອມທັງກະກຽມງົບປະມານ ພາຫະນະ ເພື່ອແກ້ໄຂສຸກເສີນຈຳນວນໜື່ງໆ ເຊັ້່ນ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 13 ເໜືອ ແລະ ເສັ້ນທາງຫຼວງ ໝາຍເລກ 2 ໂດຍມີ ສອງໂຄງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເຝົ້າລະວັງເຫດການສຸກເສີນຕ່າງຈາກໄພທຳມະຊາດ. ນອກນີ້ຍັງມີການເຝົ້າລະວັງສ້ອມແປງສຸກເສີນ ຕາມເສັ້ນທາງໃນເທດສະບານເມືອງເພື່ອໃຫ້ສັນຈອນໄປມາສະບາຍ.

ພ້ອມນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖີງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ວາງອອກ ຂັບຂີ່ລົດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍເສັ້ນທາງແມ່ນເປັນລະສະນະຄ້ອຍຊັນ ແລະ ມີຄວາມມື່ນຕື່ມອີກ, ການກໍ່ສ້າງອາຄານແຄມທາງກໍ່ຕ້ອງສະຫງວນຂອບທາງ ແລະ ບໍຄວນຖົມຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຂອບທາງ, ນອກນີ້ ພະແນກ ຍທຂ ຍັງໄດ້ມີແຜນພັດທະນາເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາບ້ານຕ່າງໆໃນ 7 ເມືອງຕື່ມອີກ.