ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ຂ່າວ: ກອງຄຳ ໂດຍປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ດ້ານໂພສະນາການ ເພື່ອສຸຂະພາບ. ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນດຳເນີນງານຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ອົງການສຸພານິມິດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ໃນຈຳນວນ 07 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ໃນນັ້ນບ້ານທ່າຫາດ ກໍ່ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ລວມມີມູນຄ່າທັງໝົດ 34 ລ້ານກວ່າກີບ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນເພື່ອກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021 ໂດຍມີທ່ານ ບຸນບັງ ມາດນີວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຮັບໂດຍຄະນະການຈັດຕັ້ງບ້ານ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສຸພານິມິດປະຈຳແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານທ່າຫາດ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ. ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການ ມອບ-ຮັບ ວັດຖຸອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກໍ່ໄດ້ນຳພາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລົງມືການກໍ່ສ້າງຕິດຕັ້ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂຸດຄອງເພື່ອວາງທໍ່ສົ່ງນໍ້າ, ການຕໍ່ທໍ່ສົ່ງນໍ້າໄປຕາມທາງຊອຍບ້ານ ເພື່ອຕໍ່ເຂົ້າຫາເຮືອນຂອງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ.

ເຊິ່ງບ້ານທ່າຫາດ ປະກອບມີ 99 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 83 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 399 ຄົນ, ເປັນຊົນເຜົ່າ ບຣູ ໂດຍນັບຖືສາສະໜາພຸດ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເປັນອາຊີບສຳຮອງ. ຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເພື່ອເປັນການຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.