ມີເດຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ ຂ່າວ: ທັດຊະນະ ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ຂອງ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນພັດທະນາກາວຊູເຢົ້າຕຽນ ຫວຽດ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດ່ຽວ ຢູ່ເຂດ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ, ໂດຍມີ ທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ, ພ້ອມດ້ວຍການນຳພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຮິງ ທັນ ຕຸງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນພັດທະນາກາວຊູເຢົ້າຕຽນ ຫວຽດ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ທ່ານ ຮິງ ທັນ ຕຸງ ໄດ້ແນະນຳໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ເຢົ້າຕຽນ ຫວຽດ ລາວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານຂັນລາຍ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ, ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນພັດທະນາກາວຊູເຢົ້າຕຽນ ຫວຽດ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດ່ຽວ ແມ່ນມີ ສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ ຫຼັກ 10 ບ້ານໜອງນ້ຳຂາວ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ. ມີ 04 ນິຄົມ, 1 ໝ່ວຍຜະລິດ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາຈໍາປາສັກ. ດ້ວຍ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 060-07/ຄຜທ ລົງວັນທີ 14/06/2007 ຂອງ ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ດ້ວຍທຶນທັງໝົດ 43.000.000 ໂດລາ, ທຶນຈົດທະບຽນ 12.900.000 ໂດລາ. ໂດຍບໍລິລັດໄດ້ດໍາເນີນກິດຈະການ: ປູກ, ບົວລະບັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ເພື່ອສົ່ງອອກ. ໃນເນື້ອທີ່ສວນທັງໝົດ 6,722.66 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ມີ 5.242,83 ເຮັກຕາ ແລະ ແຂວງສາລະວັນມີ 1.479,83 ເຮັກຕາ. ເນື້ອທີ່ສວນທໍາການຂີດຢາງມີ 6.234,69 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ຍັງທັນໄດ້ເປີດປາກຂີດ 284,56 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ຢຸດເຊົາບົວລະບັດ 203,41 ເຮັກຕາ.

ມີ ປະລິມານນ້ຳຢາງຂີດໄດ້ແຕ່ລະປີສະເລ່ຍ 10.000 ໂຕນ/ປີ. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາຈຳປາສັກ ປະກອບມີ 2 ສາຍພານ ຊຶ່ງມີກຳລັງການຜະລິດ 9.000 ໂຕນ/ປີ; ມີລະບົບສະໜອງນ້ຳ ແລະ ລະບົບບຳບັດນ້ຳເສຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຮັບປະກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນພັດທະນາກາວຊູເຢົ້າຕຽນ ຫວຽດ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດ່ຽວ ມີ ພະນັກງານ ກຳມະກອນ ທັງໝົດມີ 1.741 ຄົນ, ໃນນັ້ນ: ແຮງງານຄົນຫວຽດນາມມີ 160 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຄົນລາວທີ 1.581 ຄົນ. ແຕ່ລະປີເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນປະມານ 45 ຕື້ກີບ/ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕະຫຼອດໄລຍະດຳເນີນໂຄງການ ບໍລິສັດໄດ້ປະກອບສ່ວນດ້ານສາທາລະປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນເຂດໂຄງການ ເປັນຕົ້ນ: ດຶ່ງຕະຂາຍໄຟຟ້າ, ເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າບ້ານ, ເຈາະນ້ຳບາດານ, ເຮັດເສັ້ນທາງ, ປະກອບສ່ວນອຸປະຖຳອື່ນໆ ລວມເປັນມູນຄ່າປະມານ 6 ຕື້ກີບ.