ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ຂ່າວ: ກອງຄຳ ບ້ານທ່າຄໍ້ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຈຳນວນ 07 ບ້ານ ທີ່ອົງການສຸພານິມິດ ໄດ້ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານລະບົບນໍ້າປະຊາຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ປັບປຸງວຽກງານໂພສະນາການ ແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອສຸຂະພາບໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ທາງອົງການສຸພານິມິດ ແມ່ນຕອບສະໜອງທາງດ້ານວັດຖຸ ອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສັງກະສີ, ເຫຼັກຕະປູ, ໄດດູດນໍ້າ, ຖັງເກັບນໍ້າ, ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ, ສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 53 ລ້ານກວ່າກີບ. ສ່ວນການກໍ່ສ້າງແມ່ນນໍ້າໃຊ້ແຮງງານຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍມີວິຊາການຈາກອົງການສຸພານິມິດ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງນໍ້າສະອາດ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ ເປັນຜູ້ຕິດຕາມທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການກໍ່ສ້າງ.

ເຊິ່ງພິທີ ມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຊຸມຊົນ ໃຫ້ແກ່ບ້ານທ່າຄໍ້ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ໂດຍມີທ່ານ ທອງໄຊ ມັງໜໍ່ເມກ ເຈົ້າເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການສຸພານິມິດ ປະຈຳແຂວງຄຳມ່ວນ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈາກຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານທ່າຄໍ້ເຂົ້າຮ່ວມ.