ປີຊວດ (ໜູ)

ໃນເດືອນນີ້ທ່ານຕ້ອງພະຍາຍາມປັບຕົວ ຫຼື ປ່ຽນນິໃສບາງຢ່າງຂອງຕົວທ່ານເອງ ຖ້າບໍ່ປ່ຽນອາດຈະມີບັນຫາແຕກຫັກແຕກແຍກເກີດຂື້ນ ທ່ານເອງກໍ່ມີເປົ້າໝາຍບາງຢ່າງຢູ່ ການວາງແຜນທຸກຢ່າງຈະເປັນໄປຕາມເປົ້າ ແຕ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜື່ງ ຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ໄປຕາມເປົ້າໝາຍແນ່ນອນ.

ປີສະລູ (ງົວ)

ເປັນເດືອນທີ່ມີສະເໜ່ຫຼາຍ ມີຄົນເຂົ້າມາສົນໃຈ ຊື່ນຊົມໃນຕົວທ່ານ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ມີບາງຄົນອິດສາ ຢາກເອົາຊະນະ ຫຼື ຢາກຈະເໜືອກ່ວາທ່ານ ໃນໄລຍະນີ້ຈະເຮັດຫັຍງກໍ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງຕົວໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ຖ້າທ່ານຄິດຈະຊື້ລົດ ຫຼື ຊື້ເຮືອນມີໂອກາດທີ່ຈະສົມຫັວງໄດ້ດັ່ງໃຈປາດຖະໜາ ຖ້າເປັນຄົນໂສດກໍ່ຈະມີຮັກຄັ້ງໃໝ່ ແຕ່ຈະໄດ້ຄົນທີ່ເຄີຍຜ່ານການແຕ່ງງານມາແລ້ວ ຫຼື ອາດຈະໄດ້ຄົນທີ່ເປັນໝ້າຍມີລູກຕິດ.

ປີຂານ (ເສືອ)

ທ່ານຈະໄດ້ຄົ້ນພົບຊ່ອງທາງເລືອກໃໝ່ໆ ເຂົ້າມາ ພອນສະຫັວນບາງຢ່າງຂອງທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ງານໃນໄວໆນີ້ ສ່ວນຄົນທີ່ທ່ານໄວ້ໃຈໃຫ້ລະວັງໄວ້ ເຂົາອາດຈະຫັກຫຼັງທ່ານ ເດືອນນີ້ພະຍາຍາມຢ່າຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງການເງີນກັບໃຜ ຄວນເກັບເງີນໄວ້ໃນຕົວທ່ານຈະດີທີ່ສຸດ.

ປີເຖາະ (ກະຕ່າຍ)

ທຸກໆ ຢ່າງທີ່ທ່ານລະແວງ ຫຼື ບໍ່ໄວ້ໃຈ ໃນເດືອນນີ້ຈະດີຂື້ນ ແລະ ທ່ານຈະປົດລ໊ອກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຄາໃຈບາງຢ່າງໄດ້ນຳອີກ ອາດຈະໄດ້ຮັບຄຳຊວນໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງ ແຕ່ກໍ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ພະຍາຍາມເບີ່ງແຍງຕົນເອງໃຫ້ດີ ແລະ ຢ່າປະໝາດກັບການຮັກສາຕົນເອງ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດເດັດຂາດ.

ປີມະໂລງ (ງູໃຫຍ່)

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງທົບທວນຫຼາຍເລື່ອງ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງສີ່ງທີ່ດີ ຫຼື ສີ່ງທີ່ບໍ່ຢາກຕັດສິນໃຈ ເປັນເດືອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສະຕິ ຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງ ເພາະທ່ານມີປະສົບການຜ່ານມາເປັນບົດຮຽນ ທ່ານເລີຍສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໄດ້ດີ ແລະ ທ່ານອາດຈະລົງທຶນບາງຢ່າງ ອາດຈະເປັນການໃຊ້ແຮງງານ ໃຊ້ສະໝອງ ຫຼື ອາດຈະເປັນດ້ານການເງີນ.

ປີມະເສັງ (ງູນ້ອຍ)

ອາຊີບເສີມ ຫຼື ທາງເລືອກການຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມມີການພັດທະນາ ການປ່ຽນແປງພາບລວມຊີວິດຕົນເອງ ແລະ ໃນທຸກໆ ການປ່ຽນແປງກໍ່ຈະມີຜົນທີ່ດີຕາມມາ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການເລືອກຄົບຄົນ ເປັນຕົ້ນເພື່ອນມິດສະຫາຍ ທີ່ທ່ານຄິດວ່າດີແລ້ວ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ດີຄືທີ່ທ່ານຄິດ ຢ່າໄວ້ໃຈໃຜງ່າຍໆ ຢ່າຕັດສິນໃຈທັນທີ ຕ້ອງສຶກສາ ແລະ ເບີ່ງດົນໆ.

ປີມະເມຍ (ປີມ້າ)

ການງານກ້າວໜ້າ ຫຼື ສີ່ງທີ່ຄາດຫັວງເລີ່ມດີຂື້ນ ເຊີ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ງຽບດົນເຕີບ ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຮູ້ຈັກບາງຢ່າງຫຼາຍຂື້ນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ກໍ່ເປັນໄປດ້ວຍດີ ແຕ່ອາດຕ້ອງລະວັງກ່ຽວກັບໄພ ຫຼື ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຈາກທຳມະຊາດ ຫຼື ຝີມືຄົນ ຄວນມີສະຕິທຸກເວລາ.

ປີມະແມ (ແບ້)

ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບສີ່ງທີ່ບໍ່ລື້ງເຄີຍ ໄດ້ສຳຜັດກັບສີ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ແປກໃຈໄປຈາກເມື່ອກ່ອນ ມີບາງຄົນຢາກໃຫ້ໂອກາດກັບທ່ານ ແຕ່ເຂົາບໍ່ກ້າເວົ້າອອກມາຕົງໆ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນເວົ້າກັບທ່ານແນວໃດ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກກໍ່ອາດຈະກຳລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄຫວກໍ່ບອກເຂົາໄປຕົງໆ ເລີຍເດີ.

ປີວອກ (ລີງ)

ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍເກີດຂື້ນ ຖ້າບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ກໍ່ອາດຈະປ່ຽນແປງການເຮັດວຽກ ຫຼື ອາດຈະປ່ຽນແປງການດຳລົງຊີວິດ ແຕ່ທິດທາງລວມແມ່ນການປ່ຽນແປງໄປທາງທີ່ດີກ່ວາແຕ່ກ່ອນ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຊິນເຄີຍປານໃດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກສຳລັບທ່ານ ທ່ານປັບໂຕໄດ້ທັນ ແລະ ໃຫ້ລະມັດລະວັງຄົນທີ່ຄິດວ່າຈະດີ ແຕ່ແທ້ຈີງບໍ່ດີເລີຍ ເຂົາເບີ່ງທ່ານເປັນຄູ່ແຂ່ງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ເປັນຄົນທີ່ຕ້ອງການເອົາຊະນະທ່ານທຸກຢ່າງ.

ປີລະກາ (ໄກ່)

ຈະມີການຜິດ ຫຼື ຖຽງກັບໃຜບາງຄົນ ມີການເປີດໃຈເຖີງສີ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສີ່ງທີ່ຢຸດຊະງັກກໍ່ຈະກັບມາໄປຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ອາດຈະມີກົດເກນບາງຢ່າງເພີ່ມເຂົ້າມາ ມີການພັດທະນາຕົນເອງ ມີຄວາມຄິດບໍ່ຢູ່ລ້າໆ ທ່ານຕ້ອງຈີງຈັງຫຼາຍຂື້ນ ແຮງກົດດັນອາດຈະສູງ ສະນັ້ນ ຄວນຜ່ອນຄາຍຕົນເອງແດ່ໃນບາງ ເທື່ອ.

ປີຈໍ (ໝາ)

ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍໄວ້ໃຈໃຜປານໃດໃນຊ່ວງນີ້ ຄວນລະມັດລະວັງໃຫ້ຫຼາຍໆ ທ່ານຍັງຮູ້ສຶກເຈັບ ຫຼື ເຂັດລາບກັບສີ່ງທີ່ຜ່ານມາຢູ່ ລະມັດລະວັງຕົວເປັນສີ່ງທີ່ດີແຕ່ຢ່າກົດດັນຕົນເອງເກີນໄປ ທ່ານອາດຈະໄດ້ເດີນ ທາງໃກ້ ແລະ ໄກຫຼາຍໃນເດືອນນີ້ ຫຼື ອາດຈະເປັນເດືອນທີ່ຊື້ຫັຍງກໍ່ສຳເລັດນຳອີກ ແຖມຍັງເປັນເດືອນທີ່ມີສະເໜ່ແຮງ ມີຄົນແອບມັກ.

ປີກຸນ (ໝູ)

ທ່ານກະຕືລືລົ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບາງຢ່າງມາຄອບຄອງ ແຕ່ຢ່າພະຍາຍາມເບີ່ງຂ້າມບາງຢ່າງໄປ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທີ່ໜ້າຮັກ ທີ່ມີຕໍ່ທ່ານດ້ວຍຄວາມຈີງໃຈ ເປັນເດືອນທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈຸດຈົບໃນບາງເລື່ອງ ເປັນຊ່ວງໄລຍະທັງຂື້ນ ແລະ ລົງ ປະສົມປະສານກັນໄປ ແຕ່ທ່ານເປັນຄົນເກັ່ງຮັບມືໄດ້ກັບທຸກໆ ບັນຫາໄດ້ຢ່າງສະບາຍ.