ວັນຈັນ         ຈະຢູ່ດີ ມີໂຊກ ເງີນຄຳຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ

ວັນຄານ        ຈະໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນໃຫຍ່

ວັນພຸດ         ເດືອນນີ້ຈະມີແຕ່ສີ່ງດີໆ ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

ວັນພະຫັດ      ຊີວິດຈະສົມຫັວງທຸກຢ່າງ ຕາມສີ່ງທີ່ປາດຖະໜາ

ວັນສຸກ         ຊີວິດສຸກກາຍ ພົ້ນທຸກ ພົ້ນໄພ ຈາກພະຍາດຮ້າຍ

ວັນເສົາ         ດວງດີ ມີໂອກາດສ່ຽງໂຊກຈະຖືກ

ວັນອາທິດ      ຈະມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ