ອົງການຢູນິເຊັບໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນການຮັບມື​ກັບພະຍາດໂຄວິດ -19 ດ້ວຍ​ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການ USAID ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ(Global Partnership for Education-GPE) ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນການ​ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ​ມີຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 7 ເດືອນກັນຍາ  ປີ 2021-ໃນ​ວັນ​ສຸກ ອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັກສາອະນາໄມ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວ (PPE) ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ​ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງໃນການຮັບປະ ກັນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ​ ແລະ ພະນັກງານ​ສຶກສາຕະຫຼອດໄລຍະຂອງ​ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ -19.

ອຸປະກອນຕ່າງໆ​ປະກອບດ້ວຍຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງຊະນິດເຮັດດ້ວຍແພ, ສະບູ, ເຈວລ້າງມືເພື່ອອະເຊື້ອ, ພາຊະນະບັນຈຸ​ເຈວລ້າງມືເພື່ອອະເຊື້ອ​ ແລະເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມແບບດິຈິຕອລທີ່ບໍ່​ສໍາຜັດ​, ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ​ 144,000 ໂດລາສະຫະລັດຊຶ່ງ​ໄດ້ຈັດຊື້ດ້ວຍເງິນທຶນ​ຈາກອົງການ USAID, ອົງການກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການສຶກສາ (GPE) ແລະອົງການ UNICEF.

​ພິທີ​ມອບ-ຮັບອຸປະກອນຕ່າງໆດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ​ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ​​, ດ້ວຍ​ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະນະທ່ານ ​ຮສ. ປອ. ພຸດສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ, ທ່ານໄມໂຄຣອນນິ້ງ​, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ USAID ປະຈຳສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ປອ. ປີອາເຣເບລໂລບີຣໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ເປັນ​ສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະກອບສ່ວນໂດຍລວມຂອງອົງການ USAID, ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ GPE ຕໍ່​ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຮງຮຽນເປັນບ່ອນປອດໄພສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ​ສຶກສາໃນການ​ກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບ​ສົກຮຽນໃໝ່.

ພະນະທ່ານ​ຮສ. ປອ. ພຸດສິມມາລາວົງກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ການປະກອບສ່ວນນີ້ຈາກອົງການ USAID, ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ GPE ຊຶ່ງເປັນການ​ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດມີເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາໃນເວລາເປີດສົກຮຽນໃໝ່​.

ຈະໄດ້ແຈກຢາຍອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ​ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປະຖົມສຶກສາແລະມັດທະຍົມສຶກສາ ປະມານ​14,000ກ່ວາແຫ່ງ​ໃນທົ່ວປະເທດແລະນັກຮຽນຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້ປະມານ 1.3 ລ້ານຄົນ. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ແຈກຢາຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອ/ນະຄອນແລະຫ້ອງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາອີກດ້ວຍ.

ທ່ານນາງດຣ. ປີອາ ເຣເບລໂລ ບຣີໂຕກ່າວວ່າ​: “ໂຮງຮຽນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາເດັກ,  ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກ​. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ​ ຈິ່ງເປັນສິ່ງ​ສໍາຄັນ​ທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດທຸກມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພແລະການປ້ອງກັນທີ່ເປັນໄປໄດ້​ໃນໂຮງຮຽນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກ​ ແລະ ຄູສອນສາມາດກັບຄືນມາໂຮງຮຽນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ໃນມື້ນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພເພື່ອໃຫ້ເດັກ​ສາມາດສືບຕໍ່ຕາມເສັ້ນທາງ​ການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາ​ ເມື່ອປິດໂຮງຮຽນ​, ເດັກ​ສ່ວນໃຫຍ່ມີວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ​ການຮໍ່າຮຽນພາໃຫ້​ອະນາຄົດທັງໝົດ​ຂອງພວກເຂົາ​ມີຄວາມສ່ຽງ​.”  

ທ່ານຣອນນິ້ງ​​ກ່າວຊົມເຊີຍລັດຖະບານລາວໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-​-19ແລະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາພາທີ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ, ທ່ານກ່າວວ່າ: ​“ການມອບ-ຮັບໃນມື້ນີ້ເປັນການຢືນຢັນຄືນ​ເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ​ຂອງພວກເຮົາໃນການສະໜັບສະໜູນສປປລາວເພື່ອ​ຢຸດຕິການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ປັບປຸງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໝາກຜົນ​ຂອງພວກເຮົາເປັນຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່​ການຮ່ວມມືທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພວກເຮົາ. ປີນີ້, ສະຫະລັດອາເມລິກາແລະ ສປປ ລາວ ພວມ​ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 5 ປີ ຂອງການຮ່ວມມືລາວອາເມລິກາແບບກວມລວມ.​”

ອົງການຢູນິເຊັບໄດ້ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນການສືບຕໍ່ການຮຽນ-ການສອນໃນຊ່ວງ​ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19. ອັນນີ້ລວມເຖິງການຈັດສົ່ງປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນອື່ນໆ​ໃຫ້ແກ່​ນັກຮຽນ 760,000 ຄົນ ແລະ ຄູສອນ​35,000 ຄົນ, ພ້ອມທັງອຸປະກອນຮັກສາອະນາໄມສໍາລັບນັກຮຽນເກືອບ 1 ລ້ານຄົນໃນຕົ້ນປີ 2021ນີ້.

ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນອຸປະກອນແລ້ວ​, ດ້ວຍ​ການສະໜັບສະໜູນເງິນທຶນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແລະ GPE, ອົງການຢູນິເຊັບຍັງສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ​ໃນການສ້າງ​ເວທີການຮຽນ-ການສອນແບບດິຈິຕອລ “ຄັງປັນຍາລາວ​” ອີກ​ດ້ວຍ​. ໃນຖານະເປັນແພຼ​ດຟອມອອນໄລນ໌, ໃນ​​ມືຖືແລະ ແບບອອບໄລນ໌​ໃນລັກສະນະການຮຽນຮ່ວມແບບລວມເອົາທຸກຄົນ, “ຄັງປັນຍາລາວ​” ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບມີປຶ້ມແບບຮຽນທາງການແບບດີຈີຕອລ​ສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນກຽມ​ປະຖົມແລະຊັ້ນ ປ.1 ເຖິງຊັ້ນມ.7​ແລະອຸປະກອນການຮຽນອື່ນໆ​ທີ່ໄດ້ຜະລິດດ້ວຍ​ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລວມທັງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນທົ່ວ​ໂລກ.​

ໂດຍຜ່ານອົງການຢູນິເຊັບ​,ອົງການ USAIDໄດ້ຊ່ວຍກະຊວງດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດເປີດໂຮງຮຽນຄືນ​ໃໝ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ​ ແລະສືບຕໍ່ເປີດໂຮງຮຽນ​ເພື່ອໃຫ້ເດັກ​ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນແລະ ​ຮໍ່າຮຽນ​ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໃນໄລຍະການໂຈະການຮຽນ, ອົງການ USAID ຍັງໄດ້​ສະໜັບສະໜູນພັດທະນາປຶ້ມນິທານຕ່າງໆ​ ຊຶ່ງ​ໄດ້ເອົາຂຶ້ນໄວ້ໃນແອັບ “ຄັງປັນຍາລາວ“ ແລ້ວ, ຫໍສະໝຸດ​ດິຈິຕອລທົ່ວໂລກ ແລະ ເວທີ “ມາອ່ານກັນເຖີດ​“​ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກ​ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ຮຽນອ່ານ.