ມີເດຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ ບັນນາທິການຂ່າວ ໂດຍ: ທ.ແຫລມສີນໄຊ ສໍປະເສີດ ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງຊະນະສົມບູນ.
ວັນທີ 9 ກັນຍາ2021 ນີ້: ທ່ານ ບຸນເກິດ ຄຳພິທັກ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພະແນກກະສິກກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຈຳປາສັກ.ໄດ້ນຳເອົາເງີນສົດຈຳນວນ 11.790.000 ກີບ.ມາມອບໃຫ້ກັບ ທ່ານ ເສີດ ມະໂນທຳ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ.

ເຊີ່ງໂອກາດທີມອບ.ທ່ານ ບຸນເກີດ ຄຳພິທັກ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພະແນກກະສິກກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຈຳປາສັກກ່າວວ່າ: ສຳລັບເງີນສົດທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຫ້ອງການອົງປະກອບ 3.2 ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຈຳປາສັກ.ເພື່ອມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເມືອງຊະນະສົມບູນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາລາດຕະເວນວັງປາສະຫງວນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນປາ ໃນ 3 ກຸ່ມ-ບ້ານຫວັງປາສະຫງວນຂອງເມືອງຄື: ວັງປາສະຫງວນກຸ່ມຄຳແປງ,ວັງປາສະຫງວນກຸ່ມບຸ່ງຄ້າ ແລະ ວັງປາສະຫງວນກຸ່ມສະຜ່າຍ ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດແບ່ງງົບປະມານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄອງຕາມແຜ່ນການ,ຈຸດປະສົ່ງເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງມີການປະສານສົບທົບກັນລະຫວ່າງເມືອງ,ກຸ່ມ ແລະ ບ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ຫລື ຄຸ້ມຄອງວັງປາສະຫງວນຂອງເມືງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.