ມີເດຍລາວແຂວງຜົ້ງສາລິ ຂ່າວໂດຍນາງຄຳຫລ້າ ກອງປະຊູມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ່14 ກັນຍາ2021ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາດຳເນີນເປັນເວລາ 1ວັນເຕັມ ອີງ ຕາມການເຫັນດີຂອງ ທ່ານສູກຈະເລີນສີເຕົ່າ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ກຸ້ມບ້ານນາລຳ ເປັນກຸ້ມທີ່ຢູ່ຫາງໄກສອກຫລີກໄກຈາກເທດສະບານເມືອງ ປະມານ105 ຫລັກ ແຕ່ເປັນເສັ້ນທາງທຸລະກັນດານພໍສົມຄວນ ການປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອຕົກລົງເປັນເອກະພາບໃຫ້ແຕ່ລະຫ້ອງການລົງຝືກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂັ້ນ ບ້ານລວມມີ 5 ບ້ານທີ່ຂື້ນກັບກູ່ມນາລຳເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານພອນສະຫັວນ ອາດສະພານທອງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຫ່ວງໄຍ ຮ່ວມໄຈພັດທະນາເມືອງໃຫມ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີຜູ້ຕ່າງຫນ້າເຂົ້າຮ່ວມລວມ 16 ທ່ານຍີງ 2 ທ່ານ

ໃນນີ້ ທ່ານສູກຈະເລີນ ສີເຕົ່າ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຫ້ອງການແລ້ວສັງລວມກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະຫ້ອງການ ທີ່ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຢູ່ຂັ້ນບ້ານເປັນການຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານໄດ້ຕ່າງຫນ້າບ້ານເກັບກຳຂໍ້ມູນແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເມືອງຕາມຫນ້າວຽກທີ່ກຳນົດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນການຝື່ກອົມຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຫ່ວງໄຍຮ່ວມໄຈພັດທະນາ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຫຼາຍທ່ານໄດ້ປະກອບຄຳຄີດຄຳເຫັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດສີດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງທຸກຂົງເຂດວຽກງານຕາມເນື້ອໃນ 5 ໜ່ວຍງານ 7 ຈຸງານ 8 ອົງການ ນອກຈາກນີ້ໄດ້ດຳນົດແຜນກິດຈະກຳເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງແລະທິດທາງທີ່ວາງໄວ້.