ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 16/ຈນວ ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 19-30 ກັນຍາ 2021.

ໂດຍຫ້າມ ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ກຳມະກອນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຜູ້ປະກອບການ, ຊາວຕ່າງດ້າວ, ຜູ້ທີ່ມີບໍ່ສັນຊາດ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫ້າມອອກຈາກເຮືອນ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສ ຫຼື ເດິນທາງໄປ-ມາ ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ໄປຊື້ອາຫານ, ໄປຊື້ຢາປົວພະຍາດ, ໄປໂຮງໝໍ, ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ 14 ຢູ່ໃນຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ແລະ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ຖືກມອບໝາຍຕາມການຈັດຕັ້ງ.

ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໄປທຳການຜະລິດກະສິກຳ ແມ່ນສາມາດໄປໄດ້ ແຕ່ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຂອບເຂດຢ່າງຮັດກຸມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເກັບຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ບໍລິການໃດໆ.

Medialaos MMD