ສອງ-ສາມ ມື້ມານີ້ຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມຈົ່ມວ່າຫຼາຍຂື້ນ ເລື່ອງແຈ້ງການໃນຍາມທີ່ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຮຸນແຮງຂື້ນໃນຊຸມຊົນ ພວກເພີ່ນວ່າບໍ່ຮູ້ຊິຟັງຊິປະຕິບັດແຈ້ງການແນວໃດດີ? ບໍ່ຕ້ອງສັບສົນເນີ! ພີ່ນ້ອງເອີຍ; ຟັງ ຫຼື ອ່ານແຈ້ງການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດແລ້ວໂລດ! ແຈ້ງການອື່ນໃຫ້ອ່ານຕາມທີຫຼັງ.

ໃນຍາມນີ້ກໍ່ຢາກແລກປ່ຽນນຳຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ນັ້ນຂໍໃຫ້ຄິດຫງໍາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ເບີ່ງແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດສາກ່ອນ ຈື່ງຄ່ອຍອອກແຈ້ງການຕໍ່ບໍ່ຊັ້ນຄົນສັບສົນບໍ່ຮູ້ວ່າຊິຢູ່ຊິກິນແນວໃດ? ວຸ້ນວາຍສາຍສະໝອນແທ້ເນີ!.

ບໍ່ຕ້ອງສັບສົນນຳແຈ້ງການເນີ ຟັງ ຫຼື ອ່ານຈາກຄະນະສະເພາະກິດທໍ່ນັ້ນ.

#ມີເດຍລາວ